Zmiana daty wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.56.47.211
UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 26 października 1956 r.
w sprawie zmiany daty wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
W związku z uchwałą Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1956 r. w sprawie wyznaczenia daty wyborów do Sejmu na dzień 20 stycznia 1957 r. Rada Państwa na podstawie art. 8 ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej postanawia:
1. Datę wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wyznacza się na niedzielę, 20 stycznia 1957 r.
2. W kalendarzu wyborczym załączonym do niniejszej uchwały ustala się terminy czynności wyborczych poczynając od czynności przypadającej najpóźniej na 45 dzień przed dniem wyborów.
3. Tracą moc postanowienia uchwały Rady Państwa z dnia 24 września 1956 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 40, poz. 181) dotyczące daty wyborów oraz dat czynności wyborczych określonych w pkt 3 do 7 załącznika do powyższej uchwały.
ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Przed dniem wyborów

(najpóźniej):

Treść czynności wyborczej
1) 45 dnia, tj. 6 grudnia 1956 r. – powołanie obwodowych komisji

wyborczych,

2) 38 dnia tj. 13 grudnia 1956 r. – przesłanie spisów wyborców

przewodniczącym obwodowych komisji

wyborczych,

3) 35 dnia, tj. 16 grudnia 1956 r. – wyłożenie spisu wyborców do

publicznego wglądu, zgłoszenie

list okręgowych, złożenie

oświadczeń o zgodzie na

kandydowanie,

4) 25 dnia, tj. 26 grudnia 1956 r. – ogłoszenie danych o listach

zarejestrowanych w okręgu

wyborczym,

5) 15 dnia, tj. 5 stycznia 1957 r. – dostarczenie obwodowym komisjom

wyborczym urzędowych kart do

głosowania.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020