Zatwierdzenie norm państwowych.

Dz.U.56.33.154
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 10 lipca 1956 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych.
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zatwierdza się następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące, z wyjątkiem określonym w ust. 2 i 3:
w zakresie produkcji:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 56/A-79521 Spirytus.

Spirytus odwodniony.

13 czerwca 1956 r.
2 56/A-79522 Spirytus.

Spirytus rektyfikowany.

13 czerwca 1956 r.
3 56/A-79523 Spirytus.

Spirytus surowy przemysłowy.

13 czerwca 1956 r.
4 56/A-79524 Spirytus.

Spirytus surowy rolniczy.

13 czerwca 1956 r.
5 56/A-79525 Spirytus.

Spirytus porektyfikacyjny.

13 czerwca 1956 r.
6 56/A-79526 Spirytus.

Spirytus do celów domowych i leczniczych.

13 czerwca 1956 r.
7 56/A-86770 Przetwory rybne wędzone na gorąco. Dorszowate.

Tusze bez głów.

13 czerwca 1956 r.
8 55/B-12031 Płytki fajansowe ścienne. 31 grudnia 1955 r.
9 56/B-13052 Szkło płaskie okienne ciągnione maszynowo. 19 czerwca 1956 r.
10 56/B-13070 Szkło budowlane.

Kształtki.

Warunki techniczne.

19 czerwca 1956 r.
11 56/B-13071 Szkło budowlane.

Dachówka karpiówka, holenderka (esówka) i zakładkowa.

27 czerwca 1956 r.
12 56/B-13091 Wata szklana. 23 czerwca 1956 r.
13 55/B-27614 Papa smołowa izolacyjna. 31 grudnia 1955 r.
14 56/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 7 czerwca 1956 r.
15 56/B-82251 Nadproża żelbetowe prefabrykowane L. 7 czerwca 1956 r.
16 56/C-80077 Odczynniki.

Tlenek rtęciowy czerwony.

8 czerwca 1956 r.
17 56/C-80078 Odczynniki.

Siarczan żelazowy uwodniony.

8 czerwca 1956 r.
18 56/C-80079 Odczynniki.

Chlorek potasowy.

8 czerwca 1956 r.
19 55/C-84051 Produkty nieorganiczne.

Kwas siarkowy techniczny.

31 grudnia 1955 r.
20 55/C-87022 Nawozy sztuczne.

Precypitat.

31 grudnia 1955 r.
21 55/C-96043 Przetwory naftowe.

Nafta-zmywacz (Antykor).

31 grudnia 1955 r.
22 56/C-96044 Przetwory naftowe.

Plastyfikatory naftowe B i P.

13 czerwca 1956 r.
23 55/C-96071 Przetwory naftowe.

Oleje maszynowe.

31 grudnia 1955 r.
24 56/C-96170 Przetwory naftowe.

Asfalty drogowe.

29 maja 1956 r.
25 55/C-97027 Produkty węglopochodne.

Toluol 100/120.

31 grudnia 1955 r.
26 55/C-97044 Produkty węglopochodne.

Benzol 95.

31 grudnia 1955 r.
27 56/C-99010 Błony fotograficzne zwojowe 40 i 60.

Wymiary materiału światłoczułego i papieru ochronnego.

29 maja 1956 r.
28 56/C-99011 Błony fotograficzne zwojowe 40 i 60.

Szpule.

Wymiary.

29 maja 1956 r.
29 56/D-54210 Uzębienia pił ręcznych.

Wymiary zarysów.

6 czerwca 1956 r.
30 55/D-56205 Obrabiarki do drewna.

Sprawdzenie dokładności.

Taśmówka stolarska.

31 grudnia 1955 r.
31 56/D-79113 Beczki i komplety beczkowe do masła. 13 czerwca 1956 r.
32 54/D-95021 Słupy chmielowe. 20 marca 1954 r.
33 56/D-95030 Żerdzie dyszlowe. 19 czerwca 1956 r.
34 55/E-06202 Elektryczne narzędzia grzejne oporowe.

Przepisy ogólne.

31 grudnia 1955 r.
35 55/E-06501 Mierniki elektryczne wskazówkowe.

Ogólne wymagania techniczne.

31 grudnia 1955 r.
36 55/E-77003 Elektryczne przyrządy grzejne oporowe.

Naczynia elektryczne o pojemności nie przekraczającej 10 litrów.

31 grudnia 1955 r.
37 56/E-90002 Elektroenergetyczne przewody gołe aluminiowe i stalo-aluminiowe. 25 czerwca 1956 r.
38 55/E-90003 Przewody jezdne profilowe stalo-aluminiowe. 31 grudnia 1955 r.
39 55/F-78247 Okucia meblowe.

Zawiasy krótkie proste.

31 grudnia 1955 r.
40 53/G-79010 Słoje szklane do artykułów spożywczych.

Warunki techniczne.

30 sierpnia 1953 r. ze zmianą z dnia 21 lutego 1956 r.
41 55/G-15005 Obudowa chodników łukami korytkowymi.

Odrzwia niesymetryczne.

Wymagania techniczne.

31 grudnia 1955 r.
42 55/G-15006 Obudowa chodników łukami korytkowymi.

Łuki ociosowe wydłużone.

Wymagania techniczne.

31 grudnia 1955 r.
43 56/H-56020 Dna do kadzi odlewniczych. 6 czerwca 1956 r.
44 56/H-56021 Kadzie odlewnicze zwykłe z przekładnią mechaniczną. 6 czerwca 1956 r.
45 56/H-56022 Kadzie odlewnicze zatyczkowe. 6 czerwca 1956 r.
46 56/H-56023 Kadzie odlewnicze czajnikowe. 6 czerwca 1956 r.
47 56/H-56024 Kadzie odlewnicze kołyskowe. 6 czerwca 1956 r.
48 56/H-56025 Kadzie odlewnicze bębnowe. 6 czerwca 1956 r.
49 56/H-77001 Żeliwne odlewy handlowe.

Piecyki okrągłe i kuchenki skrzynkowe.

Warunki techniczne.

6 czerwca 1956 r.
50 56/H-77050 Żeliwne odlewy handlowe.

Armatura piecowo-kuchenna. Warunki techniczne.

6 czerwca 1956 r.
51 55/H-84033 Stal węglowa do wyrobu łańcuchów technicznych i okrętowych. 31 grudnia 1955 r.
52 55/H-92603 Stal węglowa walcowana.

Walcówka do wyrobu lin stalowych zamkniętych.

31 grudnia 1955 r.
53 55/H-92604 Stal węglowa walcowana.

Walcówka na podkładki sprężyste do śrub nawierzchni kolejowej.

31 grudnia 1955 r.
54 55/H-92605 Stal węglowa walcowana.

Walcówka do wyrobu podkowiaków.

31 grudnia 1955 r.
55 55/H-93004 Stal odporna na korozję i żaroodporna walcowana na gorąco lub kuta.

Pręty.

Warunki techniczne.

31 grudnia 1955 r.
56 55/H-93203 Stal walcowana węglowa i stopowa.

Pręty sześciokątne.

Wymiary.

31 grudnia 1955 r.
57 55/H-93206 Stal sprężynowa (resorowa) walcowana.

Pręty płaskie żłobkowane.

Wymiary.

31 grudnia 1955 r.
58 55/H-93216 Stal walcowana konstrukcyjna stopowa i narzędziowa.

Pręty okrągłe.

Wymiary.

31 grudnia 1955 r.
59 55/H-93217 Stal walcowana konstrukcyjna stopowa i narzędziowa.

Pręty kwadratowe.

Wymiary.

31 grudnia 1955 r.
60 55/H-93218 Stal walcowana konstrukcyjna stopowa i narzędziowa.

Pręty płaskie.

Wymiary.

31 grudnia 1955 r.
61 56/H-93223 Stal węglowa walcowana.

Walcówka i pręty płaskie do wyrobu nakrętek surowych.

8 czerwca 1956 r.
62 55/H-93405 Stal węglowa walcowana.

Zetowniki.

Wymiary.

31 grudnia 1955 r.
63 55/H-93406 Stal węglowa walcowana.

Teowniki.

Wymiary.

31 grudnia 1955 r.
64 56/H-93424 Łubki płaskie do szyn normalnotorowych. 7 czerwca 1956 r.
65 56/H-93425 Stalowe podkłady kolejowe normalnotorowe. 7 czerwca 1956 r.
66 56/H-93426 Podkładki płaskie do szyn normalnotorowych. 7 czerwca 1956 r.
67 56/H-93427 Podkładki żebrowe do szyn normalnotorowych. 3 lipca 1956 r.
68 55/M-41250 Pierścienie Raschiga metalowe. 31 grudnia 1955 r.
69 56/M-56162 Obrabiarki do metali.

Rękojeści jednoramienne blokowane.

Główne wymiary.

6 czerwca 1956 r.
70 56/M-56163 Obrabiarki do metali.

Rękojeści jednoramienne.

Główne wymiary.

6 czerwca 1956 r.
71 56/M-59153 Ściernice tarczowe do cięcia metali. 6 czerwca 1956 r.
72 56/M-59175 Ściernice kształtowe garnkowe cienkościenne walcowe. 6 czerwca 1956 r.
73 56/M-59176 Ściernice kształtowe garnkowe grubościenne zbieżne. 6 czerwca 1956 r.
74 56/M-59177 Ściernice kształtowe garnkowe cienkościenne zbieżne. 6 czerwca 1956 r.
75 56/M-59178 Ściernice kształtowe stożkowe. 6 czerwca 1956 r.
76 56/M-59179 Ściernice kształtowe talerzowe. 6 czerwca 1956 r.
77 56/M-59180 Ściernice kształtowe talerzowe do kół zębatych. 6 czerwca 1956 r.
78 56/M-59181 Ściernice kształtowe tarczowe jednostronnie stożkowe. 6 czerwca 1956 r.
79 56/M-59182 Ściernice kształtowe tarczowe jednostronnie ścięte. 6 czerwca 1956 r.
80 56/M-59200 Ściernice pierścieniowe zwykłe. 6 czerwca 1956 r.
81 56/M-59377 Ściernice do noży kosiarek. 6 czerwca 1956 r.
82 55/M-61251 Przyrządy i uchwyty.

Tulejki wiertarskie stałe.

Półwyroby i wyroby.

31 grudnia 1955 r.
83 55/M-61252 Przyrządy i uchwyty.

Tulejki wiertarskie stałe z kołnierzem.

Półwyroby i wyroby.

31 grudnia 1955 r.
84 55/M-61253 Przyrządy i uchwyty.

Tulejki wiertarskie wymienne.

Półwyroby i wyroby.

31 grudnia 1955 r.
85 55/M-61254 Przyrządy i uchwyty.

Tulejki zabezpieczające.

31 grudnia 1955 r.
86 56/M-61272 Nakrętki kwadratowe z kołnierzem płaskim z gwintem M6 do M24. 4 czerwca 1956 r.
87 56/M-61273 Nakrętki kwadratowe z kołnierzem kulistym wypukłym z gwintem M6 do M24. 5 czerwca 1956 r.
88 56/M-61274 Nakrętki kwadratowe z kołnierzem kulistym wklęsłym z gwintem M6 do M24. 4 czerwca 1956 r.
89 56/M-65011 Klucze maszynowe jednostronne skrócone o rozwartościach od 85 do 150 mm. 4 czerwca 1956 r.
90 56/M-65022 Klucze skrócone do nakrętek okrągłych rowkowych o średnicach zewnętrznych od 165 do 260 mm. 4 czerwca 1956 r.
91 55/M-74275 Armatura przemysłowa.

Kurki przelotowe dławikowe, kołnierzowe żeliwne na ciśnienia nominalne 10 kG/cm2.

31 grudnia 1955 r.
92 55/M-75201 Armatura domowej sieci gazowej.

Kurki przelotowe.

31 grudnia 1955 r.
93 55/M-75202 Armatura domowej sieci gazowej.

Kurki do węży podwójne.

31 grudnia 1955 r.
94 55/M-75203 Armatura domowej sieci gazowej.

Kurki do węży pojedyncze.

31 grudnia 1955 r.
95 55/M-75204 Armatura domowej sieci gazowej.

Złączki do węży.

31 grudnia 1955 r.
96 55/M-80057 Drut stalowy sprężynowy. 31 grudnia 1955 r.
97 55/M-81100 Hacele.

Warunki techniczne.

31 grudnia 1955 r.
98 55/M-81101 Hacele ostre. 31 grudnia 1955 r.
99 55/M-81102 Hacele tępe. 31 grudnia 1955 r.
100 56/M-82032 Podkładki tapicerskie do wkrętów ze łbami stożkowymi. 6 czerwca 1956 r.
101 56/M-82061 Zakończenia śrub i wkrętów z gwintem metrycznym. 6 czerwca 1956 r.
102 56/M-86105 Łożyska toczne.

Łożyska kulkowe zwykłe z otworem stożkowym.

Odmiana lekka (Seria 62 K).

Główne wymiary.

6 czerwca 1956 r.
103 56/M-86131 Łożyska toczne.

Łożyska kulkowe wahliwe z otworem stożkowym.

Odmiana lekka (Seria 12 K).

Główne wymiary.

5 czerwca 1956 r.
104 56/M-86134 Łożyska toczne.

Łożyska kulkowe wahliwe z otworem stożkowym.

Odmiana lekka szeroka (Seria 22 K).

Główne wymiary.

5 czerwca 1956 r.
105 56/M-86137 Łożyska toczne.

Łożyska kulkowe wahliwe z otworem stożkowym.

Odmiana średnia (Seria 13 K).

Główne wymiary.

5 czerwca 1956 r.
106 56/M-86140 Łożyska toczne.

Łożyska kulkowe wahliwe z otworem stożkowym.

Odmiana średnia szeroka (Seria 23 K).

Główne wymiary.

6 czerwca 1956 r.
107 55/M-86160 Łożyska toczne.

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe.

Odmiana lekka (Seria 72).

Główne wymiary.

31 grudnia 1955 r.
108 55/M-86161 Łożyska toczne.

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe.

Odmiana średnia (Seria 73).

Główne wymiary.

31 grudnia 1955 r.
109 55/M-86162 Łożyska toczne.

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe.

Odmiana lekka (Seria 32).

Główne wymiary.

31 grudnia 1955 r.
110 55/M-86163 Łożyska toczne.

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe.

Odmiana średnia (Seria 33).

Główne wymiary.

31 grudnia 1955 r.
111 55/M-86220 Łożyska toczne.

Łożyska stożkowe.

Odmiana lekka (Seria 302).

Główne wymiary.

31 grudnia 1955 r.
112 55/M-86221 Łożyska toczne.

Łożyska stożkowe.

Odmiana lekka szeroka (Seria 322).

Główne wymiary.

31 grudnia 1955 r.
113 55/M-86222 Łożyska toczne.

Łożyska stożkowe.

Odmiana średnia (Seria 303).

Główne wymiary.

31 grudnia 1955 r.
114 55/M-86223 Łożyska toczne.

Łożyska stożkowe.

Odmiana średnia szeroka (Seria 323).

Główne wymiary.

31 grudnia 1955 r.
115 55/M-86224 Łożyska toczne.

Łożyska stożkowe o dużym kącie działania.

Odmiana średnia (Seria 313).

Główne wymiary.

31 grudnia 1955 r.
116 55/M-86240 Łożyska toczne.

Łożyska baryłkowe.

Odmiana lekka szeroka (Seria 222).

Główne wymiary.

31 grudnia 1955 r.
117 55/M-86244 Łożyska toczne.

Łożyska baryłkowe.

Odmiana średnia szeroka (Seria 223).

Główne wymiary.

31 grudnia 1955 r.
118 55/M-86260 Łożyska toczne.

Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe.

Odmiana bardzo lekka (Seria 511).

Główne wymiary.

31 grudnia 1955 r.
119 55/M-86261 Łożyska toczne.

Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe.

Odmiana lekka (Seria 512).

Główne wymiary.

31 grudnia 1955 r.
120 55/M-86262 Łożyska toczne.

Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe.

Odmiana średnia (Seria 513).

Główne wymiary.

31 grudnia 1955 r.
121 55/M-86263 Łożyska toczne.

Łożyska kulkowe wzdłużne jednokierunkowe.

Odmiana ciężka (Seria 514).

Główne wymiary.

31 grudnia 1955 r.
122 55/M-86280 Łożyska toczne.

Łożyska kulkowe wzdłużne dwukierunkowe.

Odmiana lekka (Seria 522).

Główne wymiary.

31 grudnia 1955 r.
123 55/M-86281 Łożyska toczne.

Łożyska kulkowe wzdłużne dwukierunkowe.

Odmiana średnia (Seria 523).

Główne wymiary.

31 grudnia 1955 r.
124 55/M-89100 Okucia do skrzyń.

Zawiasy.

31 grudnia 1955 r.
125 55/M-94002 Sita siatkowe.

Sita o oczkach kwadratowych składane z prętów okrągłych wytłaczanych.

31 grudnia 1955 r.
126 56/N-94001 Przybory kreślarskie.

Rysownice.

8 czerwca 1956 r.
127 56/P-20009 Czyściwo ze szmat.

Wymagania techniczne.

14 czerwca 1956 r.
128 56/P-22206 Skóry gotowe.

Skóry juchtowe na cholewki obuwia.

Warunki techniczne.

13 czerwca 1956 r.
129 55/P-81012 Przędza bawełniana na lonty surowa pojedyncza. 31 grudnia 1955 r.
130 56/P-87001 Koronki.

Szerokości.

23 czerwca 1956 r.
131 56/P-87054 Dywany.

Rozmiary.

14 czerwca 1956 r.
132 56/P-87055 Chodniki.

Szerokości.

14 czerwca 1956 r.
133 56/P-95005 Wytwory papiernicze.

Papier ilustracyjny.

12 czerwca 1956 r.
134 56/P-95006 Wytwory papiernicze.

Papier do maszyn do pisania.

12 czerwca 1956 r.
135 56/P-95803 Wytwory papiernicze.

Karton jednowarstwowy.

12 czerwca 1956 r.
136 56/P-97010 Wytwory papiernicze.

Papier obiciowy.

12 czerwca 1956 r.
137 55/T-80001 Kondensatory mikowe typu KM. 31 grudnia 1955 r.
138 55/T-80200 Dzwonek prądu stałego podczaszowy dwucewkowy. 31 grudnia 1955 r.
139 55/T-82000 Telefoniczne tarcze numerowe. 31 grudnia 1955 r.
140 55/T-90004 Telefoniczne kable zakończeniowe obołowione. 31 grudnia 1955 r.
141 55/T-90008 Telefoniczne kable instalacyjne obołowione z żyłami emaliowanymi. 31 grudnia 1955 r.
142 55/W-52501 Okrętowe drabinki pilotowe.

Wymagania techniczne.

31 grudnia 1955 r.
143 56/Z-54034 Narzędzia lekarskie.

Kleszczyki naczyniowe.

Warunki techniczne.

7 czerwca 1956 r.
144 56/Z-54094 Narzędzia lekarskie.

Szczypczyki anatomiczne i chirurgiczne.

Warunki techniczne.

7 czerwca 1956 r.
145 55/Z-54123 Narzędzia lekarskie.

Nożyczki ogólnochirurgiczne.

Warunki techniczne.

31 grudnia 1955 r.
146 55/Z-55102 Narzędzia lekarskie.

Igły drożne ze stali kwasoodpornej.

Warunki techniczne.

31 grudnia 1955 r.
147 56/Z-56135 Narzędzia stomatologiczne.

Upychadła.

Warunki techniczne.

7 czerwca 1956 r.
w zakresie obrotu:
148 56/B-11169 Naturalne kruszywo mineralne do sporządzania mieszanek filtracyjnych. 9 czerwca 1956 r.
149 55/G-98011 Torf do kompostowania. 31 grudnia 1955 r.
150 56/R-66203 Rośliny przemysłowe.

Nasiona rącznika, krokosza, katranu, dyni oleistej i rzodkwi oleistej.

13 czerwca 1956 r.
w zakresie projektowania i konstrukcji:
151 55/B-02009 Obciążenia w obliczeniach statycznych.

Obciążenia stałe i użytkowe.

31 grudnia 1955 r.
152 56/B-02012 Obciążenia w obliczeniach statycznych.

Obciążenia suwnicami.

3 lipca 1956 r.
153 55/L-02111 Szybowce.

Ciężary obliczeniowe załogi.

31 grudnia 1955 r.
w zakresie budowy:
154 55/E-05003 Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych.

Przepisy ogólne.

31 grudnia 1955 r.
w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:
155 56/H-15716 Odpady metalurgiczne metali nieżelaznych.

(Żużle, popioły, odpryski, skrzepy, pyły i szlamy).

7 czerwca 1956 r.
156 55/P-87000 Koronki.

Zasady klasyfikacji.

31 października 1955 r.
w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:
157 56/M-59105 Ściernice.

Oznaczanie i cechowanie.

12 czerwca 1956 r.
w zakresie metod badań:
158 55/A-79093 Piwo.

Metody badania.

31 grudnia 1955 r.
159 55/C-04066 Przetwory naftowe.

Oznaczanie kwasowości i liczby kwasowej.

31 grudnia 1955 r.
160 56/C-04242 Ebonit.

Oznaczanie udarności za pomocą aparatu - typ Dynstat.

8 czerwca 1956 r.
161 56/C-04247 Guma.

Oznaczanie wytrzymałości na wielokrotne zginanie metodą wzrastającego pękania.

8 czerwca 1956 r.
162 55/C-04248 Guma.

Oznaczanie przyspieszonego starzenia metodą Biereza i Davisa.

31 grudnia 1955 r.
163 55/C-04254 Guma.

Oznaczanie wskaźnika wytrzymałości na rozdzieranie metodą Goedricha.

31 grudnia 1955 r.
164 55/C-04261 Tkaniny gumowane.

Oznaczanie przepuszczalności za pomocą aparatu Schoppera.

31 grudnia 1955 r.
165 55/C-04262 Tkaniny gumowane.

Oznaczanie przemakalności za pomocą aparatu Schoppera.

31 grudnia 1955 r.
166 55/C-04326 Węgiel kamienny.

Oznaczanie wilgoci.

31 grudnia 1955 r.
167 55/C-04329 Węgiel kamienny.

Oznaczanie popiołu.

31 grudnia 1955 r.
168 55/G-04504 Węgiel kamienny.

Przygotowanie próbek analitycznych.

31 grudnia 1955 r.
169 56/C-04541 Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu oraz straty przy prażeniu. 8 czerwca 1956 r.
170 56/C-89053 Tłoczywa termoutwardzalne.

Oznaczanie wilgotności.

8 czerwca 1956 r.
171 56/C-89054 Tworzywa sztuczne.

Oznaczanie nasypowej objętości właściwej.

8 czerwca 1956 r.
172 55/E-04405 Materiały elektroizolacyjne.

Pomiary oporności elektrycznej.

31 grudnia 1955 r.
173 55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli. 31 grudnia 1955 r.
174 55/P-04670 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Nici szwalne bawełniane.

Pobieranie próbek.

31 grudnia 1955 r.
175 55/P-04831 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Nici szwalne bawełniane.

Wyznaczanie wilgotności.

31 grudnia 1955 r.
176 55/P-04832 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Nici szwalne bawełniane.

Wyznaczanie zawartości apretury.

31 grudnia 1955 r.
177 56/Z-04042 Szybka metoda oznaczania zawartości siarkowodoru w powietrzu. 29 maja 1956 r.
w zakresie badań odbiorczych lub rozjemczych:
178 56/A-75044 Produkty owocowe.

Oznaczanie zawartości kwasu mrówkowego.

13 czerwca 1956 r.
179 56/A-86771 Przetwory rybne wędzone.

Pobieranie próbek.

13 czerwca 1956 r.
180 56/A-86772 Przetwory rybne wędzone.

Stwierdzanie jakości i prawidłowości pakowania.

13 czerwca 1956 r.
181 55/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane.

Warunki techniczne odbioru.

31 grudnia 1955 r.
182 56/D-04100 Fizyczne i mechaniczne własności drewna.

Badanie wilgotności.

13 czerwca 1956 r.
183 56/M-55668 Obrabiarki do metali.

Podzielnice uniwersalne. Sprawdzanie dokładności.

5 czerwca 1956 r.
184 55/P-04024 Wytwory papiernicze.

Badania techniczne.

Oznaczanie odporności tektur na łamanie.

31 grudnia 1955 r.
185 55/P-04026 Wytwory papiernicze.

Badania techniczne.

Oznaczanie przesiąkalności tłuszczu.

31 grudnia 1955 r.
186 56/P-04030 Wytwory papiernicze.

Badania techniczne.

Oznaczanie odporności na sztuczne starzenie.

12 czerwca 1956 r.
187 56/P-04041 Wytwory papiernicze.

Badania techniczne.

Oznaczanie dziurkowatości.

12 czerwca 1956 r.
188 56/P-04777 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Tkaniny.

Odtwarzanie splotów tkackich.

19 czerwca 1956 r.
189 56/P-04788 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Dzianiny.

Wyznaczanie wilgotności.

14 czerwca 1956 r.
190 55/P-22300 Skóry futerkowe wyprawione.

Pobieranie i przygotowanie próbek pierwotnych oraz próbek laboratoryjnych do oznaczania wilgotności.

31 grudnia 1955 r.
191 55/P-22301 Skóry futerkowe wyprawione.

Metody badań fizycznych.

31 grudnia 1955 r.
192 55/P-22302 Skóry futerkowe wyprawione.

Metody badań chemicznych.

31 grudnia 1955 r.
193 56/H-04209 Analiza chemiczna żelazostopów.

Żelazowanad.

7 czerwca 1956 r.
2. Norma wymieniona w ust. 1 lp. 8 jest do dnia 31 marca 1957 r. normą państwową (PN) zalecaną.
3. Norma wymieniona w ust. 1 lp. 154 w zakresie budowy urządzeń piorunochronnych na budynkach parterowych i jednopiętrowych jest normą państwową (PN) zalecaną, z wyjątkiem urządzeń piorunochronnych na budynkach określonych w postanowieniach punktu 2.1 lit. a) i b) normy, dla których jest normą państwową (PN) obowiązującą.
§  2. 1 Zatwierdza się następujące normy państwowe (PN) jako zalecane:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 55/B-02070 Mury szczelinowe wypełnione żużlobetonem lub gruzobetonem.

Warunki techniczne.

31 grudnia 1955 r.
2 55/B-02430 Temperatury i wilgotności względne pomieszczeń produkcyjnych.

Pomieszczenia produkcyjne w przemyśle włókienniczym.

31 grudnia 1955 r.
3 56/B-06252 Badania wodoszczelności betonu. 7 czerwca 1956 r.
4 55/B-82520 Płatwie strunobetonowe BEPES. 31 grudnia 1955 r.
5 55/B-94130 Okucia budowlane.

Tarczki drzwiowe "72", "78" i "90" podłużne.

31 grudnia 1955 r.
6 55/C-01603 Guma.

Produkty przemysłu gumowego.

Słownictwo.

31 grudnia 1955 r.
7 55/F-78000 Meble biurowe drewniane.

Stół o trzech szufladach.

31 grudnia 1955 r.
8 56/F-78001 Meble biurowe drewniane.

Stół o dwóch szufladach.

1 lipca 1956 r.
9 55/F-78010 Meble biurowe drewniane.

Biurka o dwóch szafkach z szufladami odkrytymi.

31 grudnia 1955 r.
10 56/F-78011 Meble biurowe drewniane.

Biurka o jednej szafce z szufladami odkrytymi.

1 lipca 1956 r.
11 55/F-78020 Meble biurowe drewniane.

Stolik pod maszynę żaluzjowy.

31 grudnia 1955 r.
12 55/F-78030 Meble biurowe drewniane.

Szafy żaluzjowe.

31 grudnia 1955 r.
13 55/F-78032 Meble biurowe drewniane.

Szafa biblioteczna.

31 grudnia 1955 r.
14 55/G-98020 Pył torfowy odlewniczy. 31 grudnia 1955 r.
15 56/H-04312 Próba statyczna rozciągania metali przy podwyższonych temperaturach. 27 czerwca 1956 r.
16 56/H-97007 Powłoki ochronne metalowe na wyrobach stalowych.

Elektrolityczne powłoki ołowiowe.

7 czerwca 1956 r.
17 56/M-01171 Dokumentacja technologiczna.

Instrukcja obróbki.

7 czerwca 1956 r.
18 56/M-01174 Dokumentacja techniczna.

Karta normowania obróbki wiórowej.

7 czerwca 1956 r.
19 55/M-02001 Gwinty.

Określenia podstawowe i oznaczenia wymiarów.

31 grudnia 1955 r.
20 55/M-53950 Pomiar natężenia przepływu płynów za pomocą zwężek normalnych. 31 grudnia 1955 r.
21 55/M-66104 Tłoczniki.

Czopy do przekręcania.

31 grudnia 1955 r.
22 56/M-66120 Tłoczniki.

Słupy prowadzące.

4 czerwca 1956 r.
23 55/M-66130 Tłoczniki.

Tuleje prowadzące.

31 grudnia 1955 r.
24 56/M-66160 Tłoczniki.

Korpusy okrągłe z bocznym układem prowadnic.

4 czerwca 1956 r.
25 56/M-66161 Tłoczniki.

Korpusy okrągłe wzmocnione z bocznym układem prowadnic.

4 czerwca 1956 r.
26 56/M-66162 Tłoczniki.

Korpusy okrągłe wzmocnione ze wzdłużnym układem prowadnic.

4 czerwca 1956 r.
27 56/M-66163 Tłoczniki.

Korpusy okrągłe z płytą prowadzącą ze wzdłużnym układem prowadnic.

4 czerwca 1956 r.
28 56/M-66261 Tłoczniki.

Skrzynki wykrojników.

4 czerwca 1956 r.
29 56/M-86405 Łożyska toczne.

Symbole wymiarów łożysk i ich części.

6 czerwca 1956 r.
30 56/N-01155 Przepisy bibliograficzne.

Skrócony opis bibliograficzny.

29 maja 1956 r.
31 56/N-01156 Przepisy bibliograficzne.

Opis zasadniczy w bibliografii retrospektywnej dziedzin lub zagadnień.

29 maja 1956 r.
32 55/N-03012 Statystyczna kontrola jakości.

Zakładanie i prowadzenie kart kontrolnych.

31 grudnia 1955 r.
33 55/N-03013 Statystyczna kontrola jakości.

Karta kontrolna "z" liczby sztuk niedobrych w próbce.

31 grudnia 1955 r.
34 55/N-03014 Statystyczna kontrola jakości.

Karta kontrolna "X-R" wartości średniej i rozstępu w próbce.

31 grudnia 1955 r.
35 55/N-03015 Statystyczna kontrola jakości.

Karta kontrolna "D-G" wartości najmniejszej i największej w próbce.

31 grudnia 1955 r.
36 55/P-20008 Ścinki, szmaty, czyściwo, zużyte wyroby powroźnicze, kurze, puchy i inne odpadki włókiennicze. Opakowanie, przechowywanie, transport. 31 grudnia 1955 r.
37 55/P-04665 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Przędza. Wyznaczanie kurczliwości po zamoczeniu w wodzie.

31 grudnia 1955 r.
38 56/P-04790 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Taśmy plecione.

Pomiar szerokości.

19 czerwca 1956 r.
39 56/P-04794 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Taśmy plecione.

Pomiar długości.

19 czerwca 1956 r.
40 56/P-82852 Tkaniny sieciowe.

Błędy.

14 czerwca 1956 r.
41 56/P-87052 Dywany.

Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości.

14 czerwca 1956 r.
42 56/P-87053 Chodniki.

Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości.

14 czerwca 1956 r.
43 55/R-65950 Materiał siewny.

Oznaczanie jakości nasion rolniczych i ogrodniczych.

31 grudnia 1955 r.
44 55/R-78701 Zwierzęta futerkowe rozpłodowe.

Lisy srebrzyste.

31 grudnia 1955 r.
45 55/R-78711 Zwierzęta futerkowe rozpłodowe.

Norki brązowe.

31 grudnia 1955 r.
46 55/R-78721 Zwierzęta futerkowe rozpłodowe.

Nutrie brązowe.

31 grudnia 1955 r.
47 56/Z-35113 Narzędzia lekarskie.

Igły do nakłuwania komór mózgowych.

8 czerwca 1956 r.
48 56/Z-54035 Narzędzia lekarskie.

Kleszczyki naczyniowe, typ Pean.

7 czerwca 1956 r.
49 56/Z-54036 Narzędzia lekarskie.

Kleszczyki naczyniowe, typ Kocher.

7 czerwca 1956 r.
50 56/Z-54037 Narzędzia lekarskie.

Spinaki do serwet, typ Backhaus.

7 czerwca 1956 r.
51 55/Z-54040 Narzędzia lekarskie.

Kleszczyki do materiałów opatrunkowych.

31 grudnia 1955 r.
52 56/Z-54053 Narzędzia lekarskie.

Kleszczyki do wyjmowania narzędzi ze sterylizatora.

7 czerwca 1956 r.
53 55/Z-54057 Narzędzia lekarskie.

Imadło do igieł, typ Mathieu.

26 listopada 1955 r.
54 56/Z-56015 Narzędzia stomatologiczne.

Nożyczki do koron wygięte.

8 czerwca 1956 r.
55 53/Z-57021 Narzędzia lekarskie.

Watotrzymacz krtaniowy Brüningsa.

21 kwietnia 1953 r.
56 56/Z-78022 Meble szpitalne.

Stolik zabiegowy.

8 czerwca 1956 r.
57 56/Z-78035 Meble szpitalne.

Wózek-nosze.

8 czerwca 1956 r.
§  3.
1. Tracą moc następujące normy:
1) PN/C-04066 "Przetwory naftowe. Liczba kwasowa. Oznaczanie",
2) PN/C-04329 "Analiza techniczna węgla. Oznaczanie popiołu",
3) PN/C-96071 "Przetwory naftowe. Oleje maszynowe. Warunki techniczne",
4) PN-54/C-96091 "Przetwory naftowe. Olej maszynowy specjalny Z-3",
5) PN/C-96096 "Przetwory naftowe. Oleje osiowe przemysłowe. Warunki techniczne",
6) PN-54/C-96154 "Przetwory naftowe. Olej maszynowy SU",
7) PN/E-103 "Elektroenergetyczne przewody gołe aluminiowe i staloaluminiowe",
8) PN/G-04504 "Analiza techniczna i elementarna węgla. Próbki węgla kamiennego. Przygotowanie próbek analitycznych",
9) PN/M-55668 "Obrabiarki do metali. Sprawdzanie dokładności. Podzielnica. (Najwyższe dokładności)",
10) PN-54/M-85030 "Połączenia wpustowe. Typy klinów i wpustów",
11) PN-54/M-85031 "Kliny wpuszczane. Przekroje klinów i rowków",
12) PN-54/M-85032 "Kliny wpuszczane i zaokrąglone i ścięte",
13) PN-54/M-85033 "Kliny wpuszczane noskowe",
14) PN-54/M-85034 "Kliny płaskie noskowe. Przekroje klinów i rowków",
15) PN-54/M-85035 "Kliny płaskie noskowe",
16) PN-54/M-85036 "Wpusty pryzmatyczne. Przekroje wpustów i rowków",
17) PN-54/M-85037 "Wpusty pryzmatyczne pełne",
18) PN-54/M-85038 "Wpusty pryzmatyczne wyciskowe. Wymiary otworów pod wkręty",
19) PN-54/M-85039 "Kliny. Tolerancje wymiarów przekrojów klinów i rowków",
20) PN-54/M-85041 "Kliny styczne zwykłe. Przekroje klinów i rowków",
21) PN-54/M-85042 "Kliny styczne wzmocnione. Przekroje klinów i rowków",
22) PN-54/M-85043 "Wpusty czółenkowe. Przekroje wpustów i rowków",
23) PN/T-90008 "Telefoniczne kable instalacyjne obołowione z żyłami emaliowanymi",
24) PN/Z-54035 "Narzędzia lekarskie. Kleszczyki Peana odgięte",
25) PN-53/Z-54036 "Narzędzia lekarskie. Kleszczyki Kochera",
26) PN/Z-55163 "Narzędzia weterynaryjne. Zgłębnik maciczny prosty".
2. Skreśla się:

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107) - lp. 15 i w § 2 tego rozporządzenia - lp. 20,

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących chemii i górnictwa (Dz. U. Nr 17, poz. 90) - lp. 26 i 28,

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105) - lp. 25, 30, 37 i 73,

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18) - lp. 5,

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 13, poz. 78) - lp. 8 - 18 i w § 2 tego rozporządzenia - lp. 3,

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 19, poz. 115) - lp. 22,

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89) - lp. 30,

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi lekarskich (Dz. U. Nr 24, poz. 90) - lp. 11,

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz. 120) - lp. 16 i w § 2 tego rozporządzenia - lp. 15 oraz treść odpowiednich kolumn.

§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1956 r., z tym że:
1) normy wymienione w § 1 ust. 1 lp. 40, 158, 159 i 177 obowiązują od dnia 1 stycznia 1957 r.,
2) 2 normy wymienione w § 1 ust. 1 lp. 1-8, 10-39, 41-153, 155-157, 160-176, 178-193 obowiązują od dnia 1 kwietnia 1957 r.,
3) normy wymienione w § 2 lp. 30 i 31 są zalecane od dnia 1 stycznia 1957 r.,
4) normy wymienione w § 2 lp. 1 - 29, 32 - 57 są zalecane od dnia 1 kwietnia 1957 r.,
5) norma wymieniona w § 1 ust. 1 lp. 9 obowiązuje od dnia 1 stycznia 1957 r. z wyjątkiem postanowień punktów 2.3.4 i 4.5.5 normy, które obowiązują od dnia 1 stycznia 1958 r.,
6) 3 norma wymieniona w § 1 ust. 1 lp. 154 w zakresie budowy urządzeń piorunochronnych na budynkach, które w dniu 1 stycznia 1958 r. albo po tym dniu będą w budowie lub przebudowie, obowiązuje od tej daty, a w zakresie budowy urządzeń piorunochronnych na innych budynkach - od dnia 1 stycznia 1960 r.
1 § 2 zmieniony przez § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 24 listopada 1956 r. (Dz.U.56.57.263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1957 r.
2 § 4 pkt 2 zmieniony przez § 3 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 listopada 1956 r. (Dz.U.56.57.263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1957 r.
3 § 4 pkt 6 zmieniony przez § 3 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 listopada 1956 r. (Dz.U.56.57.263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1957 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020