Zatwierdzenie zmian norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U.56.32.149
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 10 lipca 1956 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się jako obowiązujące ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny następujące zmiany norm państwowych (PN) obowiązujących:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy Data ustalenia zmiany
1 B-12030 Ceramiczne płyty ścienne. 5 października 1954 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 218). 12 grudnia 1954 r.
2 53/B-54050 Narzędzia rzemieślnicze.

Młotki dwuobuchowe.

5 października 1954 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 219). 6 grudnia 1954 r.
3 54/C-60026 Kamionkowe wyroby kwasoodporne.

Turyle Cellariusa.

9 kwietnia 1954 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 62). 8 lutego 1955 r.
4 53/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości.

Klasyfikacja.

9 lutego 1954 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 27). 25 września 1954 r. i 5 grudnia 1955 r.
5 53/H-84026 Stal automatowa.

Warunki techniczne.

15 czerwca 1954 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 118). 25 września 1954 r.
6 53/H-84029 Stal konstrukcyjna stopowa do nawęglania. Klasyfikacja. 9 lutego 1954 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 27). 25 września 1954 r.
7 53/H-84030 Stal konstrukcyjna stopowa do ulepszania cieplnego.

Klasyfikacja.

9 lutego 1954 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 27). 4 lipca 1954 r. i 25 września 1954 r.
8 53/H-84031 Stal konstrukcyjna ciągniona.

Warunki techniczne.

15 czerwca 1954 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 118). 25 września 1954 r. i 5 grudnia 1955 r.
9 53/H-84038 Stal na magnesy trwałe. Klasyfikacja. 24 lutego 1954 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 39). 25 września 1954 r.
10 54/H-92125 Stal węglowa walcowana. Blacha stalowa ocynkowana. 15 czerwca 1954 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 118). 11 lutego 1955 r.
11 R-46025 Wozy konne. Pylniki wewnętrzne piast stalowych. 3 maja 1954 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 92). 17 lipca 1954 r.
12 R-46026 Wozy konne. Pylniki zewnętrzne piast stalowych. 3 maja 1954 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 92). 18 lipca 1954 r.
13 Z-54002 Narzędzia lekarskie. Rękojeści puste do noży chirurgicznych (półfabrykaty). 3 maja 1954 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 90). 8 lutego 1955 r.
14 Z-54061 Narzędzia lekarskie. Ucha do narzędzi lekarskich. 3 maja 1954 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 90). 28 kwietnia 1955 r.
15 Z-54088 Narzędzia lekarskie. Rękojeści do dłut chirurgicznych ręcznych.

Półfabrykat

3 maja 1954 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 90). 4 września 1954 r. i 8 lutego 1955 r.
16 Z-57513 Narzędzia lekarskie. Zgłębniki Bowmana główczaste. 3 maja 1954 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 90). 4 września 1954 r.
§  2. Zatwierdza się jako zalecane ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny następujące zmiany norm państwowych (PN) zalecanych:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy Data ustalenia zmiany
1 E-01201 Technika wysokich napięć. Symbole graficzne. 3 maja 1954 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 89). 8 sierpnia 1954 r.
2 P-04629 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie przemakalności. 9 lutego 1954 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 28). 10 grudnia 1955 r.
3 P-04634 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie przewiewności. 9 lutego 1954 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 28). 10 grudnia 1955 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1956 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1956.32.149

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zatwierdzenie zmian norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Data aktu: 10/07/1956
Data ogłoszenia: 30/07/1956
Data wejścia w życie: 01/09/1956