Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.

Dz.U.54.9.28
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 9 lutego 1954 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy, ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Nr normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1. P-01700 Przędza. Oznaczanie numeracji i skrętu. 26 maja 1952 r.
2. P-01701 Tkaniny. Oznaczanie splotów tkackich. 8 grudnia 1952 r.
3. 53/P-01703 Surowce włókiennicze. Symbole. 11 maja 1953 r.
4. 53/P-04641 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wykrywanie wolnego chloru. 18 lipca 1953 r.
5. 53/P-04642 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie zawartości wolnych kwasów i wolnych zasad. 18 lipca 1953 r.
6. 53/P-04643 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie zawartości tłuszczu. 18 lipca 1953 r.
7. 53/P-04644 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie zawartości apretury. 18 lipca 1953 r.
8. 53/P-04648 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza. Wyznaczanie wilgotności. 3 września 1953 r.
9. 53/P-04649 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Pomiar wysokości runa. 18 lipca 1953 r.
10. 53/P-04650 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie ciężaru runa. 18 lipca 1953 r.
11. 53/P-04651 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza bawełniana. Pobieranie próbek. 3 września 1953 r.
12. 53/P-04657 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie zamocowania runa. 18 lipca 1953 r.
13. 53/P-04666 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza wełniana. Pobieranie próbek. 3 września 1953 r.
14. 53/P-04673 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza lniana. Pobieranie próbek. 3 września 1953 r.
15. 53/P-04678 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza jedwabna rozwijana. Pobieranie próbek. 4 września 1953 r.
16. 53/P-04679 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza jedwabna przędziona. Pobieranie próbek. 4 września 1953 r.
17. 53/P-04700 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Greża. Pobieranie próbek. 4 września 1953 r.
18. P-80251 Surowce włókiennicze. Kokony przemysłowe jedwabnika morwowego. Klasyfikacja. 29 grudnia 1952 r.
19. P-81001 Nici szwalne bawełniane. Zasady klasyfikacji. 26 maja 1952 r.
20. P-81002 Przędza bawełniana. Zasady klasyfikacji. 30 września 1952 r.
21. P-81150 Przędza wełniana. Zasady klasyfikacji. 24 października 1952 r.
22. P-81151 Włóczka. Zasady klasyfikacji. 23 czerwca 1952 r.
23. P-81601 Przędza lniana. Zasady klasyfikacji. 23 czerwca 1952 r.
24. P-81602 Nici szwalne lniane. Zasady klasyfikacji. 23 czerwca 1952 r.
25. P-81700 Przędza konopna. Zasady klasyfikacji. 23 czerwca 1952 r.
26. P-81800 Przędza jutowa. Zasady klasyfikacji. 23 czerwca 1952 r.
27. P-81850 Przędza jedwabna. Zasady klasyfikacji. 6 grudnia 1952 r.
28. P-81851 Nici szwalne jedwabne. Zasady klasyfikacji. 17 lipca 1952 r.
29. P-82000 Tkaniny bawełniane. Zasady klasyfikacji. 30 czerwca 1952 r.
30. P-82004 Tkaniny bawełniane. Szerokości. 18 lipca 1952 r.
31. 53/P-82007 Tkaniny bawełniane. Rozmiary tkanin odpasowanych. 28 czerwca 1953 r.
32. P-82250 Tkaniny wełniane. Zasady klasyfikacji. 21 lipca 1952 r.
33. P-82253 Tkaniny wełniane. Szerokości. 19 lipca 1952 r.
34. 53/P-82256 Tkaniny wełniane. Rozmiary tkanin odpasowanych. 28 czerwca 1953 r.
35. P-82450 Tkaniny lniane. Zasady klasyfikacji. 14 lipca 1952 r.
36. P-82451 Tkaniny konopne. Zasady klasyfikacji. 14 lipca 1952 r.
37. P-82452 Tkaniny jutowe. Zasady klasyfikacji. 14 lipca 1952 r.
38. P-82461 Tkaniny lniane. Szerokości. 18 lipca 1952 r.
39. P-82462 Tkaniny konopne. Szerokości. 19 lipca 1952 r.
40. P-82463 Tkaniny jutowe. Szerokości. 19 lipca 1952 r.
41. 53/P-82469 Tkaniny lniane. Rozmiary tkanin odpasowanych. 28 czerwca 1953 r.
42. 53/P-82470 Tkaniny konopne. Rozmiary tkanin odpasowanych. 18 czerwca 1953 r.
43. P-82650 Tkaniny jedwabne. Zasady klasyfikacji. 19 lipca 1952 r.
44. P-82653 Tkaniny jedwabne. Szerokości. 19 lipca 1952 r.
45. 53/P-82656 Tkaniny jedwabne. Rozmiary tkanin odpasowanych. 28 czerwca 1953 r.
46. P-82851 Tkaniny sieciowe bawełniane. Zasady klasyfikacji. 30 grudnia 1952 r.
47. P-83000 Taśmy tkane. Zasady klasyfikacji. 21 maja 1952 r.
48. P-83004 Taśmy tkane. Szerokości. 21 maja 1952 r.
49. P-83005 Taśmy plecione. Zasady klasyfikacji. 21 maja 1952 r.
50. P-83007 Taśmy plecione. Szerokości. 21 maja 1952 r.
51. P-85000 Wyroby powroźnicze kręcone. Zasady klasyfikacji. 18 lipca 1952 r.
52. P-85001 Wyroby powroźnicze plecione. Zasady klasyfikacji. 17 lipca 1952 r.
53. P-86000 Filce. Zasady klasyfikacji. 30 września 1952 r.
54. P-86001 Filce. Grubości. 6 grudnia 1952 r.
§  2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze państwa następujące normy, ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Nr normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1. P-04600 Surowce, półfabrykaty i wyroby włókiennicze. Zasada obliczania ciężaru. 27 października 1952 r.
2. P-04601 Surowce włókiennicze. Wyznaczanie wilgotności. 31 maja 1952 r.
3. P-04602 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Klimat i aklimatyzacja próbek. 30 kwietnia 1952 r.
4. P-04610 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Pomiar długości. 30 września 1952 r.
5. P-04611 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Pomiar szerokości. 30 kwietnia 1952 r.
6. P-04612 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Pomiar grubości. 30 kwietnia 1952 r.
7. P-04613 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie ciężaru. 30 kwietnia 1952 r.
8. P-04620 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie wilgotności. 31 maja 1952 r.
9. P-04622 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie kurczliwości po zamoczeniu w wodzie. 30 kwietnia 1952 r.
10. P-04623 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie kurczliwości po praniu. 30 kwietnia 1952 r.
11. P-04624 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie kurczliwości po prasowaniu. 30 kwietnia 1952 r.
12. P-04626 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie. 29 grudnia 1952 r.
13. P-04628 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie wytrzymałości na wypychanie. 30 września 1952 r.
14. P-04629 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie przemakalności. 30 września 1952 r.
15. P-04632 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie wytrzymałości na zginanie. 31 grudnia 1952 r.
16. P-04633 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie włoskowatości. 14 października 1952 r.
17. P-04634 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie przewiewności. 30 września 1952 r.
18. P-04635 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie higroskopijności. 21 lipca 1952 r.
19. P-04640 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie. 30 września 1952 r.
20. P-04647 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie w stanie mokrym. 30 września 1952 r.
21. 53/P-04654 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza bawełniana. Wyznaczanie numeru. 3 września 1953 r.
22. 53/P-04655 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza bawełniana. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie. 3 września 1953 r.
23. 53/P-04656 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza bawełniana. Wyznaczanie liczby skrętu. 3 września 1953 r.
24. 53/P-04658 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Dzianiny. Wyznaczanie wytrzymałości na przebijanie. 1 października 1953 r.
25. 53/P-04659 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Dzianiny. Wyznaczanie wodochłonności. 4 września 1953 r.
26. 53/P-04660 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Dzianiny. Wyznaczanie przewiewności. 4 września 1953 r.
27. 53/P-04661 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Dzianiny. Wyznaczanie kurczliwości po zamoczeniu w wodzie. 4 września 1953 r.
28. 53/P-04662 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Dzianiny. Wyznaczanie kurczliwości po praniu. 4 września 1953 r.
29. 53/P-04667 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza wełniana. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie. 3 września 1953 r.
30. 53/P-04668 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza wełniana. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie w stanie mokrym. 3 września 1953 r.
31. 53/P-04669 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza bawełniana. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie w stanie mokrym. 3 września 1953 r.
32. 53/P-04671 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Nici szwalne bawełniane. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie. 3 września 1953 r.
33. 53/P-04672 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Nici szwalne bawełniane. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie w stanie mokrym. 3 września 1953 r.
34. 53/P-04674 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza lniana. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie. 3 września 1953 r.
35. 53/P-04675 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza lniana. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie w stanie mokrym. 3 września 1953 r.
36. 53/P-04676 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza wełniana. Wyznaczanie numeru. 3 września 1953 r.
37. 53/P-04677 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza lniana. Wyznaczanie numeru. 3 września 1953 r.
38. 53/P-04682 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Filce. Pomiar długości. 3 października 1953 r.
39. 53/P-04683 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Filce. Pomiar szerokości. 3 października 1953 r.
40. 53/P-04696 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza jedwabna rozwijana. Wyznaczanie numeru. 3 września 1953 r.
41. 53/P-04697 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza jedwabna przędziona. Wyznaczanie numeru. 4 września 1953 r.
42. 53/P-04698 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza jedwabna rozwijana. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie. 3 września 1953 r.
43. 53/P-04699 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza jedwabna przędziona. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie. 3 września 1953 r.
44. 53/P-04701 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Greża. Wyznaczanie numeru. 4 września 1953 r.
45. 53/P-04702 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Greża. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie. 3 września 1953 r.
46. 53/P-04703 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza wełniana. Wyznaczanie liczby skrętu. 3 września 1953 r.
47. 53/P-04704 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza lniana. Wyznaczanie liczby skrętu. 3 października 1953 r.
48. 53/P-04705 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza jedwabna rozwijana. Wyznaczanie liczby skrętu. 3 września 1953 r.
49. 53/P-04706 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza jedwabna przędziona. Wyznaczanie liczby skrętu. 3 września 1953 r.
50. P-81005 Przędza bawełniana. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 23 października 1952 r.
51. P-81006 Nici szwalne bawełniane. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 30 grudnia 1952 r.
52. P-81155 Przędza wełniana. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 31 października 1952 r.
53. P-81156 Włóczka. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 31 października 1952 r.
54. P-81606 Przędza lniana. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 23 października 1952 r.
55. P-81607 Nici szwalne lniane. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 30 grudnia 1952 r.
56. P-81702 Przędza konopna. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 25 października 1952 r.
57. 53/P-81802 Przędza jutowa. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 11 maja 1953 r.
58. P-81853 Przędza jedwabna. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 1 grudnia 1952 r.
59. P-82005 Tkaniny bawełniane. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 30 września 1952 r.
60. P-82254 Tkaniny wełniane. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 30 września 1952 r.
61. P-82464 Tkaniny lniane. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 30 września 1952 r.
62. P-82465 Tkaniny jutowe. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 30 września 1952 r.
63. P-82468 Tkaniny konopne. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 18 grudnia 1952 r.
64. P-82654 Tkaniny jedwabne. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 30 września 1952 r.
65. P-83008 Taśmy tkane. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 15 października 1952 r.
66. P-83009 Taśmy plecione. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości. 15 października 1952 r.
§  3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno:
1) stosować innych oznaczeń numeracji i skrętu przędzy, niż określone normą wymienioną w § 1 lp. 1,
2) stosować innych oznaczeń splotów tkackich, niż określone normą wymienioną w § 1 lp. 2,
3) oznaczać podstawowych surowców włókienniczych symbolami innymi, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 3,
4) stosować innych metod badań wyrobów włókienniczych w zakresie określonym normami wymienionymi w § 1 lp. 4-10 i 12, niż przewidują te normy,
5) pobierać próbek wyrobów włókienniczych objętych normami wymienionymi w § 1 lp. 11, 13-17 inaczej, niż określają te normy,
6) stosować innych zasad klasyfikacji surowców i wyrobów włókienniczych, niż określone normami wymienionymi w § 1 lp. 18-29, 32, 35-37, 43, 46, 47, 49 i 53,
7) stosować innych zasad klasyfikacji wyrobów powroźniczych, niż określone normami wymienionymi w § 1 lp. 51 i 52,
8) wyrabiać tkanin odpasowanych objętych normami wymienionymi w § 1 lp. 31, 34, 41, 42 i 45 o rozmiarach innych, niż przewidują te normy,
9) produkować tkanin określonych normami wymienionymi w § 1 lp. 30, 33, 38-40 i 44 innych szerokości, niż przewidziane w tych normach,
10) produkować taśm określonych normami wymienionymi w § 1 lp. 48 i 50 innych szerokości, niż przewidziane w tych normach,
11) produkować filców innych grubości, niż przewidziane w normie wymienionej w § 1 lp. 54.
§  4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1) surowców, półfabrykatów i wyrobów włókienniczych przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2) prac naukowo-badawczych.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że:
1) w stosunku do norm wymienionych w § 1 lp. 19-30, 32, 33, 35-40, 43, 44, 46-54 - po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia,
2) w stosunku do norm wymienionych w § 1 lp. 9, 10 i 12 - po upływie roku od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020