Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii.

Dz.U.54.27.107
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 20 maja 1954 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii.
.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiana niniejszego rozporządzenia, wprowadzona przez § 4 ust. 2 rozporządzenia z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz.U.56.15.85), nie została naniesiona na tekst, gdyż data wejścia w życie tej zmiany jest taka sama jak data utraty mocy przez niniejsze rozporządzenie.

.................................................

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 2 3 4
1. C-04000 Przetwory naftowe.

Pobieranie próbek.

27 października 1952 r.
2. 53/C-04004 Przetwory naftowe.

Gęstość (masa właściwa).

Oznaczanie areometrem.

11 maja 1953 r.
3. 53/C-04005 Przetwory naftowe.

Gęstość (masa właściwa).

Oznaczanie piknometrem.

11 maja 1953 r.
4. 53/C-04041 Przetwory naftowe.

Oznaczanie zawartości żywic obecnych.

2 listopada 1953 r.
5. 53/C-04058 Przetwory naftowe.

Oznaczanie popiołu w naftach.

3 listopada 1953 r.
6. 53/C-04060 Przetwory naftowe.

Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń mechanicznych nie spalających się i nierozpuszczalnych w kwasie solnym.

30 października 1953 r.
7. 53/C-04136 Przetwory naftowe.

Badanie działania korodującego smarów stałych i niektórych olejów mineralnych na metale.

3 listopada 1953 r.
8. 53/C-04281 Tłuszcze techniczne.

Liczba jodowa.

Oznaczanie.

4 października 1953 r.
9. 53/C-04282 Tłuszcze techniczne.

Liczba zmydlenia.

Oznaczanie.

4 października 1953 r.
10. 53/C-04283 Tłuszcze techniczne.

Liczba kwasowa.

Oznaczanie.

4 października 1953 r.
11. C-04301 Analiza techniczna koksu i półkoksu z węgla kamiennego i brunatnego.

Oznaczanie popiołu.

30 czerwca 1952 r.
12. C-04305 Analiza techniczna koksu i półkoksu z węgla kamiennego i brunatnego.

Oznaczanie wytrzymałości bębnowej koksu według metody Micum.

31 maja 1952 r.
13. C-04306 Analiza techniczna koksu i półkoksu z węgla kamiennego i brunatnego.

Pobieranie i przygotowanie próbek koksu do oznaczania wytrzymałości bębnowej według metody Micum.

31 maja 1952 r.
14. C-04328 Analiza techniczna węgla.

Oznaczanie części lotnych.

30 kwietnia 1952 r.
15. C-04329 Analiza techniczna węgla.

Oznaczanie popiołu.

27 listopada 1951 r.
16. C-04332 Analiza techniczna węgla.

Oznaczanie zdolności spiekania metodą Rogi.

31 maja 1952 r.
17. C-04333 Produkty węglopochodne.

Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej próbki laboratoryjnej.

7 listopada 1952 r.
18. C-04336 Analiza techniczna węgla.

Oznaczanie ciśnienia rozprężania.

7 listopada 1952 r.
19. C-04344 Analiza elementarna paliw stałych.

Oznaczanie fosforu w popiele.

25 października 1951 r.
20. C-04451 Tłoczywa termoutwardzalne.

Kształtki próbne.

Wytyczne wykonania przez prasowanie.

21 lipca 1952 r.
21. C-04513 Oznaczanie granic temperatury topnienia lub temperatury rozkładu substancji organicznych. 21 lipca 1952 r.
22. C-04515 Chemiczne badania i próby.

Oznaczanie małych zawartości metali ciężkich strącanych siarkowodorem w produktach chemicznych.

19 lipca 1952 r.
23. C-04558 Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych.

Oznaczanie barwy.

10 października 1952 r.
24. 53/C-04565 Woda do picia, do celów gospodarczych, przemysłowych i sanitarnych.

Oznaczanie zasadowości.

8 lipca 1953 r.
25. 53/C-04570 Woda do picia, do celów gospodarczych, przemysłowych i sanitarnych.

Pobieranie, przechowywanie i przesyłanie próbek wody do analizy chemicznej.

4 lipca 1953 r.
26. 53/C-04575 Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych.

Oznaczanie zawartości azotu azotanowego.

29 kwietnia 1953 r.
27. 53/C-04576 Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych.

Oznaczanie zawartości azotu azotynowego.

29 kwietnia 1953 r.
28. 53/C-04577 Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych.

Oznaczanie zawartości azotu amonowego.

29 kwietnia 1953 r.
29. C-04754 Gaz miejski.

Wymagania techniczne.

31 października 1952 r.
30. C-06300 Pobieranie próbek koksu do analizy chemicznej. 31 maja 1952 r.
31. C-06301 Analiza techniczna koksu i półkoksu z węgla kamiennego i brunatnego.

Przygotowanie próbki analitycznej.

30 kwietnia 1952 r.
32. C-06500 Odczynniki.

Przygotowanie roztworów do kolorymetrii i nefelometrii.

1 grudnia 1952 r.
33. C-06501 Odczynniki.

Roztwory pomocnicze, mieszaniny i papierki wskaźnikowe stosowane w analizie odczynników nieorganicznych.

1 grudnia 1952 r.
34. C-13004 Szkło laboratoryjne.

Zlewki.

Wymagania techniczne.

29 września 1951 r.
35. C-13018 Szkło laboratoryjne.

Chłodnice Liebiga spawane.

Wymagania techniczne.

29 września 1951 r.
36. 53/C-60014 Kamionkowe wyroby kwasoodporne.

Rury.

Prostki z kołnierzami stożkowymi.

17 lipca 1953 r.
37. 53/C-60015 Kamionkowe wyroby kwasoodporne.

Rury.

Łuki z kołnierzami stożkowymi.

17 lipca 1953 r.
38. 53/C-60019 Kamionkowe wyroby kwasoodporne.

Rury.

Trójniki z kołnierzami stożkowymi.

17 lipca 1953 r.
39. C-80000 Odczynniki.

Kwas solny.

29 czerwca 1951 r.
40. C-80007 Odczynniki.

Octan amonowy.

29 czerwca 1951 r.
41. C-80008 Odczynniki.

Węglan sodowy bezwodny.

30 czerwca 1952 r.
42. C-80009 Odczynniki.

Węglan sodowy krystaliczny.

30 czerwca 1952 r.
43. C-80018 Odczynniki.

Żelazicyjanek potasowy.

30 września 1952 r.
44. C-80023 Odczynniki.

Tiosiarczan sodowy krystaliczny.

30 września 1952 r.
45. C-80037 Odczynniki.

Ałun żelazowo-amonowy.

30 września 1952 r.
46. C-80046 Odczynniki.

Chlorek amonowy.

29 czerwca 1951 r.
47. C-80047 Odczynniki.

Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej.

18 października 1951 r.
48. 53/C-80048 Odczynniki.

Jodek kadmowy.

21 lipca 1953 r.
49. 53/C-80049 Odczynniki.

Zasadowy węglan miedziowy.

20 lipca 1953 r.
50. 53/C-80051 Odczynniki.

Octan manganawy.

20 lipca 1953 r.
51. 53/C-80052 Odczynniki.

Węglan manganawy.

24 grudnia 1953 r.
52. 53/C-80053 Odczynniki.

Azotan barowy.

24 grudnia 1953 r.
53. 53/C-80054 Odczynniki.

Chromian potasowy.

24 grudnia 1953 r.
54. 53/C-80055 Odczynniki.

Azotyn potasowy.

24 grudnia 1953 r.
55. C-80252 Odczynniki.

Chlorek rtęciowy.

13 grudnia 1952 r.
56. 53/C-80253 Odczynniki.

Brom.

19 czerwca 1953 r.
57. C-80254 Odczynniki.

Chlorek wapniowy topiony.

1 grudnia 1952 r.
58. C-80258 Odczynniki.

Jodek potasowy.

1 grudnia 1952 r.
59. C-80259 Odczynniki.

Azotan sodowy.

1 grudnia 1952 r.
60. C-80260 Odczynniki.

Azotan potasowy.

1 grudnia 1952 r.
61. C-80261 Odczynniki.

Siarczan żelazawy.

1 grudnia 1952 r.
62. C-80262 Odczynniki.

Nadmanganian potasowy.

1 grudnia 1952 r.
63. C-80264 Odczynniki.

Siarczan sodowy bezwodny.

1 grudnia 1952 r.
64. C-80266 Odczynniki.

Chlorek barowy.

31 stycznia 1953 r.
65. C-80268 Odczynniki.

Jod.

1 grudnia 1952 r.
66. 53/C-80269 Odczynniki.

Kwas azotowy.

21 lipca 1953 r.
67. C-80270 Odczynniki.

Dwuchromian potasowy.

27 lutego 1953 r.
68. C-80271 Odczynniki.

Amoniak.

Roztwór wodny.

31 stycznia 1953 r.
69. C-80272 Odczynniki.

Azotan amonowy.

31 grudnia 1952 r.
70. C-80273 Odczynniki.

Czteroboran sodowy (boraks).

1 grudnia 1952 r.
71. C-80274 Odczynniki.

Azotan ołowiawy.

31 grudnia 1952 r.
72. C-80276 Odczynniki.

Siarczan amonowy.

31 grudnia 1952 r.
73. C-80501 Odczynniki organiczne.

Kwas sulfosalicylowy.

31 lipca 1951 r.
74. 53/C-80543 Odczynniki.

Cytrynian amonowy według Petermanna.

24 grudnia 1953 r.
75. 53/C-80544 Odczynniki.

Chlorowodorek aniliny.

24 grudnia 1953 r.
76. 53/C-80545 Odczynniki.

Trójchloroetylen.

30 grudnia 1953 r.
77. 53/C-81500 Wyroby lakierowe.

Pobieranie próbek jednostkowych i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej.

29 kwietnia 1953 r.
78. 53/C-81502 Wyroby lakierowe.

Oznaczanie barwy wyrobów niepigmentowych.

1 listopada 1953 r.
79. 53/C-81507 Wyroby lakierowe.

Badanie rozlewności farb olejnych, lakierów i emalii nakładanych pędzlem.

31 października 1953 r.
80. 53/C-81514 Wyroby lakierowe.

Sposoby otrzymywania powłok do badań.

2 listopada 1953 r.
81. 53/C-81521 Wyroby lakierowe.

Badanie odporności powłok lakierowych na zmatowienie, spęcherzenie i nasiąkliwość pod wpływem działania wody.

8 grudnia 1953 r.
82. 53/C-81528 Wyroby lakierowe.

Oznaczanie elastyczności powłok lakierowych przez zginanie.

20 listopada 1953 r.
83. 53/C-81530 Wyroby lakierowe.

Oznaczanie względnej twardości powłok lakierowych.

31 grudnia 1953 r.
84. 53/C-81534 Wyroby lakierowe.

Badanie na przylepność powłok z wyrobów olejnych.

1 listopada 1953 r.
85. C-83005 Produkty organiczne.

Paranitrotoluen techniczny.

30 czerwca 1951 r.
86. C-83017 Produkty organiczne.

Nitrobenzen techniczny.

28 czerwca 1951 r.
87. 53/C-84012 Produkty nieorganiczne.

Kwaśny węglan amonowy do celów spożywczych.

14 grudnia 1953 r.
88. 53/C-84103 Produkty nieorganiczne.

Chlorek barowy techniczny.

24 sierpnia 1953 r.
89. 53/C-84104 Produkty nieorganiczne.

Szkło wodne potasowe.

31 sierpnia 1953 r.
90. 53/C-84105 Produkty nieorganiczne.

Ałun glinowo-amonowy techniczny.

4 października 1953 r
91. 53/C-84106 Produkty nieorganiczne.

Nadchloran potasowy techniczny.

28 grudnia 1953 r.
92. 53/C-84108 Produkty nieorganiczne.

Kwas fluorowodorowy techniczny.

4 listopada 1953 r.
93. 53/C-84109 Produkty nieorganiczne.

Podchloryn sodowy techniczny.

4 listopada 1953 r.
94. 53/C-84110 Produkty nieorganiczne.

Cyjanek wapniowy.

30 grudnia 1953 r.
95. C-88026 Produkty syntezy chemicznej.

Aldehyd octowy techniczny.

30 kwietnia 1952 r.
96. C-89025 Tłoczywa termoutwardzalne.

Oznaczanie wytrzymałości cieplnej.

30 września 1952 r.
97. C-89026 Tworzywa sztuczne.

Oznaczanie wytrzymałości na żar.

30 września 1952 r.
98. C-89027 Tłoczywa termoutwardzalne.

Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.

30 września 1952 r.
99. C-89029 Tłoczywa termoutwardzalne.

Oznaczanie udarności.

30 września 1952 r.
100. 53/C-89030 Tworzywa sztuczne.

Oznaczanie twardości.

28 grudnia 1953 r.
101. 53/C-89031 Tworzywa sztuczne.

Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie.

17 grudnia 1953 r.
102. 53/C-89032 Tworzywa sztuczne.

Oznaczanie chłonności wody.

31 grudnia 1953 r.
103. 53/C-89033 Tłoczywa termoutwardzalne.

Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w acetonie.

17 grudnia 1953 r.
104. 53/C-89034 Tworzywa sztuczne.

Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie.

17 grudnia 1953 r.
105. 53/C-96040 Przetwory naftowe.

Nafta do prymusów.

17 grudnia 1953 r.
106. 53/C-96041 Przetwory naftowe.

Nafta kosmetyczna.

17 grudnia 1953 r.
107. 53/C-96046 Przetwory naftowe.

Olej wrzecionowy specjalny (AU).

30 października 1953 r.
108. 53/C-96050 Przetwory naftowe.

Olej wazelinowy niskokrzepnący (MWP).

30 października 1953 r.
109. 53/C-96080 Przetwory naftowe.

Paliwo silnikowe BAB.

17 grudnia 1953 r.
110. 53/C-96085 Przetwory naftowe.

Oleje silnikowe.

Warunki techniczne.

1 lipca 1953 r.
111. 53/C-97013 Produkty węglopochodne.

Solwentnafta oczyszczona z węgla kamiennego.

31 sierpnia 1953 r.
112. 53/C-97020 Produkty węglopochodne.

Fenol.

9 czerwca 1953 r.
113. 53/C-97035 Produkty węglopochodne.

Pak z węgla kamiennego.

3 grudnia 1953 r.
114. 53/C-97036 Produkty węglopochodne.

Smoła surowa koksownicza z węgla kamiennego.

19 lipca 1953 r.
115. 53/C-97037 Produkty węglopochodne.

Benzol surowy z węgla kamiennego.

19 lipca 1953 r.
116. 53/C-97054 Produkty węglopochodne.

Destylacja normalna metodą Krämera-Spilkera.

19 lipca 1953 r.
117. 53/C-97057 Produkty węglopochodne.

Oznaczanie składników nierozpuszczalnych w benzenie.

19 lipca 1953 r.
118. 53/C-97059 Produkty węglopochodne.

Oznaczanie liczby bromowej.

29 sierpnia 1953 r.
119. 53/C-97062 Produkty węglopochodne.

Oznaczanie stopnia zabarwienia produktów z kwasem siarkowym.

29 sierpnia 1953 r.
120. 53/C-97064 Produkty węglopochodne.

Oznaczanie lepkości metodą Rütgersa.

25 grudnia 1953 r.
121. 53/C-97065 Produkty węglopochodne.

Oznaczanie popiołu.

19 lipca 1953 r.
122. 53/C-97067 Produkty węglopochodne.

Oznaczanie wody.

19 lipca 1953 r.
123. 53/C-97069 Produkty węglopochodne.

Oznaczanie wysokości warstwy wody w cysternie.

29 sierpnia 1953 r.
124. 53/C-97070 Produkty węglopochodne.

Sprawdzanie obecności osadu.

4 grudnia 1953 r.
125. 53/C-97071 Produkty węglopochodne.

Oznaczanie pozostałości po skoksowaniu.

4 grudnia 1953 r.
126. C-97501 Kalafonia sosnowa. 27 października 1951 r.
127. C-99006 Papier fotograficzny dokumentowy i rejestracyjny.

Formaty i opakowanie.

21 lipca 1952 r.
128. 53/C-99056 Węglan sodowy jednowodny (soda jednowodna) do celów fotograficznych. 20 grudnia 1953 r.
129. 53/C-99057 Hydrochinon (p-dwuhydroksybenzen) do celów fotograficznych. 20 grudnia 1953 r.
130. 53/C-99058 Kwaśny siarczyn sodowy do celów fotograficznych. 20 grudnia 1953 r.
131. 53/C-99110 Czteroboran sodowy (boraks) do celów fotograficznych. 20 grudnia 1953 r.
132. 53/C-99111 Węglan sodowy bezwodny (soda bezwodna) do celów fotograficznych. 20 grudnia 1953 r.
§  2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 2 3 4
1. 53/C-01021 Nomenklatura produktów przemysłu chemicznego nieorganicznego. 1 września 1953 r.
2. 53/C-01051 Analiza chemiczna.

Słownictwo.

Rodzaje analiz.

21 lipca 1953 r.
3. 53/C-01052 Analiza chemiczna.

Słownictwo.

Pojęcia podstawowe.

21 lipca 1953 r.
4. 53/C-01053 Analiza chemiczna.

Słownictwo.

Czynności podstawowe.

12 lipca 1953 r.
5. 53/C-01054 Analiza chemiczna.

Słownictwo.

Analiza objętościowa i wagowa.

20 lipca 1953 r.
6. C-01060 Odczynniki chemiczne.

Nomenklatura stopni czystości.

7 listopada 1952 r.
7. 53/C-01350 Podstawowe procesy inżynierii chemicznej.

Symbole pojęć.

31 grudnia 1953 r.
8. C-01351 Procesy podstawowe inżynierii chemicznej.

Filtracja (sączenie) płynów.

Pojęcia i określenia.

27 lutego 1953 r.
9. C-01352 Procesy podstawowe inżynierii chemicznej.

Psychoometria i klimatyzacja powietrza.

Pojęcia i określenia.

7 listopada 1952 r.
10. 53/C-01354 Procesy podstawowe inżynierii chemicznej

Procesy dyfuzyjne.

Pojęcia i określenia.

21 lipca 1953 r.
11. 53/C-01370 Ważniejsze wielkości i jednostki używane w chemii fizycznej.

Oznaczenia.

4 października 1953 r.
12. C-01400 Procesy podstawowe inżynierii chemicznej.

Destylacja i rektyfikacja.

Pojęcia i określenia.

31 grudnia 1951 r.
13. 53/C-01550 Terminologia przemysłu ekstrakcji i destylacji żywicy.

Pojęcia i określenia.

12 grudnia 1953 r.
14. 53/C-01551 Terminologia przemysłu rozkładowej (suchej) destylacji drewna.

Pojęcia i określenia.

12 grudnia 1953 r.
15. 53/C-01600 Guma w pojazdach mechanicznych.

Klasyfikacja.

31 grudnia 1953 r.
16. 53/C-01602 Maszyny i urządzenia produkcyjne przemysłu gumowego.

Klasyfikacja.

14 grudnia 1953 r.
17. 53/C-01650 Technologia chemiczna.

Podstawowe pojęcia i określania.

8 grudnia 1953 r.
18. C-02002 Tłoczywa termoutwardzalne.

Podział na typy.

19 lipca 1952 r.
19. C-04032 Przetwory naftowe.

Barwa.

Pomiar.

30 kwietnia 1952 r.
20. C-04066 Przetwory naftowe.

Liczba kwasowa.

Oznaczanie.

29 października 1952 r.
21. 53/C-04089 Przetwory naftowe.

Oznaczanie zawartości stałych ciał obcych.

25 grudnia 1953 r.
22. 53/C-04097 Przetwory naftowe.

Pomiar temperatury mętnienia paliw specjalnych.

28 grudnia 1953 r.
23. C-04134 Przetwory naftowe.

Asfalty.

Pomiar penetracji.

30 kwietnia 1952 r.
24. C-04135 Przetwory naftowe.

Smary stałe.

Pomiar penetracji.

24 października 1952 r.
25. 53/C-04307 Analiza techniczna koksu i półkoksu z węgla kamiennego i brunatnego.

Oznaczanie gęstości rzeczywistej, gęstości pozornej i porowatości.

7 kwietnia 1953 r.
26. C-04334 Analiza techniczna i elementarna paliw stałych.

Symbole i wzory przeliczeniowe.

30 września 1952 r.
27. C-04504 Chemiczne badania i próby.

Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej.

Wytyczne dla produktów półciekłych, mazistych i ciastowatych.

8 stycznia 1952 r.
28. C-04505 Chemiczne badania i próby.

Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej. Wytyczne dla produktów ciekłych.

28 grudnia 1951 r.
29. C-04506 Chemiczne badania i próby.

Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej. Wytyczne dla produktów sypkich.

10 listopada 1951 r.
30. C-04507 Chemiczne badania i próby.

Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej.

Wytyczne ogólne.

30 listopada 1951 r.
31. C-04508 Chemiczne badania i próby.

Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej.

Wytyczne dla produktów w kawałkach.

30 listopada 1951 r.
32. 53/C-04580 Analiza wód odpływowych z gazowni.

Oznaczanie zawartości cyjanków.

31 grudnia 1953 r.
33. 53/C-04581 Analiza wód odpływowych z gazowni.

Oznaczanie zawartości siarkowodoru.

31 grudnia 1953 r.
34. 53/C-04582 Analiza wód odpływowych z gazowni.

Oznaczanie zawartości fenolu.

31 grudnia 1953 r.
35. 53/C-08010 Szybka metoda oznaczania zawartości tlenków azotu w powietrzu. 31 grudnia 1953 r.
36. 53/C-08011 Szybka metoda oznaczania zawartości arsenowodoru w powietrzu. 31 grudnia 1953 r.
37. C-60008 Chemiczne badania i próby.

Przyrządy do pobierania próbek.

Zgłębniki do produktów ciekłych.

30 listopada 1951 r.
38. C-60009 Chemiczne badania i próby.

Przyrządy do pobierania próbek.

Zgłębniki do produktów półciekłych, mazistych i ciastowatych.

30 listopada 1951 r.
39. C-60010 Chemiczne badania i próby.

Przyrządy do pobierania próbek.

Zgłębniki do produktów sypkich i w kawałkach.

30 listopada 1951 r.
40. 53/C-80050 Odczynniki.

Azotan rtęciowy.

20 lipca 1953 r.
41. 53/C-85046 Czerń anilinowa do znakowania tkanin bawełnianych. 28 grudnia 1953 r.
42. 53/C-85050 Zasady tworzenia handlowych nazw barwników syntetycznych. 17 lipca 1953 r.
43. 53/C-89101 Włókno wiskozowe.

Pojęcia i określenia.

2 października 1953 r.
44. 53/C-89104 Włókna z polimerów syntetycznych.

Pojęcia i określenia.

17 grudnia 1953 r.
45. 53/C-96038 Przetwory naftowe.

Nafta traktorowa (paliwo traktorowe).

3 listopada 1953 r.
46. 53/C-97513 Kalafonia sosnowa.

Oznaczanie zabarwienia według roztworów wzorcowych jodu.

8 lipca 1953 r.
§  3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia, w zakresie norm wymienionych w § 1, nie wolno:
1) pobierać próbek przetworów naftowych inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 1;
2) oznaczać: żywic obecnych w paliwach, popiołu w naftach, zanieczyszczeń mechanicznych nie spalających się i nierozpuszczalnych w kwasie solnym oraz gęstości areometrem i piknometrem w przetworach naftowych inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 2, 3, 4-6;
3) badać działania korodującego przetworów naftowych, określonych w normie wymienionej w § 1 lp. 7, na metale inaczej, niż przewiduje ta norma;
4) oznaczać liczby jodowej, liczby zmydlenia i liczby kwasowej tłuszczów technicznych inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 8-10;
5) oznaczać popiołu, wytrzymałości bębnowej koksu według metody Micum oraz pobierać i przygotowywać próbek koksu z asortymentów powyżej 40 mm do oznaczania wytrzymałości bębnowej metodą Micum przy analizie technicznej koksu i półkoksu z węgla kamiennego i brunatnego inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 11-13;
6) oznaczać części lotnych, popiołu, zdolności spiekania metodą Rogi przy analizie technicznej węgla inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 14-16;
7) pobierać próbek i przygotowywać średniej próbki laboratoryjnej produktów węglopochodnych inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 17;
8) oznaczać maksymalnego ciśnienia rozprężania węgla kamiennego według metody Kortena-Damme, zmodyfikowanej przez Baumma i Heusera inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 18;
9) oznaczać fosforu w popiele otrzymanym z węgla lub koksu i półkoksu z węgla kamiennego inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 19;
10) wykonywać kształtek próbnych do badań wytrzymałościowych przez prasowanie z tłoczyw termoutwardzalnych inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 20;
11) oznaczać granic temperatury topnienia lub temperatury rozkładu substancji organicznych inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 21;
12) oznaczać małych zawartości metali ciężkich strącanych siarkowodorem przy badaniach i próbach w produktach chemicznych inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 22;
13) oznaczać barwy azotu azotanowego, azotu azotynowego, azotu amonowego inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 23, 26-28;
14) oznaczać zasadowości oraz pobierać, przechowywać i przesyłać próbek wody do picia do celów gospodarczych, przemysłowych i sanitarnych pochodzącej z wszelkich źródeł zaopatrzenia do analizy chemicznej inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 24 i 25;
15) produkować gazu miejskiego rozprowadzanego przez lokalną sieć rurociągów gazowych, stosowanego jako paliwo do celów energetycznych, bytowych i oświetleniowych nie odpowiadającego wymaganiom normy wymienionej w § 1 lp. 29;
16) pobierać próbek ogólnych koksu z węgla kamiennego i brunatnego i przygotowywać z nich średniej próbki laboratoryjnej do analizy chemicznej oraz przygotowywać próbki analitycznej inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 30 i 31;
17) przygotowywać roztworów do kolorymetrii i nefelometrii odczynników oraz roztworów pomocniczych, mieszanin i papierków wskaźnikowych stosowanych w analizie odczynników nieorganicznych inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 32 i 33;
18) produkować zlewek oraz chłodnic Liebiga spawanych nie odpowiadających wymaganiom technicznym określonym w normach wymienionych w § 1 lp. 34 i 35;
19) produkować kamionkowych wyrobów kwasoodpornych określonych w normach wymienionych w § 1 lp. 36-38 nie odpowiadających tym normom;
20) produkować kwasu solnego, octanu amonowego, węglanu sodowego bezwodnego, węglanu sodowego krystalicznego, żelazicyjanku potasowego, tiosiarczanu sodowego krystalicznego, ałunu żelazowo-amonowego, chlorku amonowego, jodku kadmowego, zasadowego węglanu miedziowego, octanu manganawego, węglanu manganawego, azotanu barowego, chromianu potasowego, azotynu potasowego, chlorku rtęciowego, bromu, chlorku wapniowego topionego, jodku potasowego, azotanu sodowego, azotanu potasowego, siarczanu żelazawego, nadmanganianu potasowego, siarczanu sodowego bezwodnego, chlorku barowego, jodu, kwasu azotowego, dwuchromianu potasowego, roztworu wodnego amoniaku, azotanu amonowego, czteroboranu sodowego, azotanu ołowiawego, siarczanu amonowego, kwasu sulfosalicylowego, cytrynianu amonowego według Petermanna, chlorowodorku aniliny, trójchloroetylenu, stosowanych jako odczynniki - pakować, znakować i przechowywać, pobierać próbek i przygotowywać średniej próbki laboratoryjnej odczynników oraz stosować metod badań innych, niż określone w normach wymienionych w § 1 lp. 39-76;
21) pobierać próbek jednostkowych i przygotowywać średniej próbki laboratoryjnej wyrobów lakierowych inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 77;
22) oznaczać barwy wyrobów lakierowych niepigmentowych inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 78,
23) przeprowadzać badań rozlewności farb olejnych, lakierów i emalii nakładanych pędzlem inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 79;
24) stosować innych sposobów otrzymywania powłok z wyrobów lakierowych do badań, w których wymaga się sprawdzenia własności powłoki, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 80;
25) badać odporności powłok lakierowych na zmatowienie, spęcherzenie i nasiąkliwość pod wpływem działania wody oraz przylepności powłok z wyrobów olejnych inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 81 i 84;
26) oznaczać odporności na zginanie oraz względnej twardości powłok lakierowych inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 82 i 83;
27) produkować paranitrotoluenu technicznego, nitrobenzenu technicznego, kwaśnego węglanu amonowego do celów spożywczych, chlorku barowego technicznego, szkła wodnego potasowego, ałunu glinowo-amonowego technicznego, nadchloranu potasowego technicznego, kwasu fluorowodorowego technicznego, podchlorynu sodowego technicznego, cyjanku wapniowego, aldehydu octowego technicznego nie odpowiadających wymaganiom norm wymienionych w § 1 lp. 85-95;
28) oznaczać wytrzymałości cieplnej, wytrzymałości na żar, wytrzymałości na zginanie, udarności, zawartości substancji rozpuszczalnych w acetonie dla tłoczyw termoutwardzalnych inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 96-99 i 103;
29) oznaczać twardości wytrzymałości na ściskanie, chłonności wody, wytrzymałości na rozciąganie tworzyw sztucznych inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 100-102 i 104;
30) produkować nafty do prymusów, nafty kosmetycznej, oleju wrzecionowego specjalnego (AU), oleju wazelinowego niskokrzepnącego (MWP), paliwa silnikowego BAS, olejów silnikowych nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 105-110;
31) produkować oczyszczonej solwentnafty z węgla kamiennego, fenolu, paku z węgla kamiennego, z wyjątkiem paku przeznaczonego do produkcji masy elektrodowej i elektrod samospiekających, smoły surowej koksowniczej z węgla kamiennego, benzolu surowego z węgla kamiennego, kalafonii sosnowej, nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 111-115 i 126;
32) przeprowadzać destylacji normalnej produktów węglopochodnych metodą Krämera-Spilkera inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 116;
33) oznaczać składników nierozpuszczalnych w benzenie, liczby bromowej, stopnia zabarwienia z kwasem siarkowym, lepkości metodą Rütgersa, popiołu, wody, pozostałości po skoksowaniu produktów węglopochodnych inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 117-122 i 125;
34) oznaczać wysokości warstwy wody w cysternie, zawierającej produkt węglopochodny inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 123;
35) sprawdzać obecności osadu w olejach smołowych inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 124;
36) produkować innych formatów i pakować papieru fotograficznego dokumentowego i rejestracyjnego inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 127;
37) produkować węglanu sodowego jednowodnego, hydrochinonu, kwaśnego siarczanu sodowego, czteroboranu sodowego, węglanu sodowego bezwodnego, stosowanych jako składniki roztworów fotograficznych, nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 128-132.
§  4. Uchyla się moc obowiązującą norm PN/C-96085 "Przetwory naftowe. Oleje silnikowe. Warunki techniczne" z roku 1949 oraz PN/C-96038 "Przetwory naftowe. Paliwo traktorowe (nafta traktorowa). Warunki techniczne" z roku 1949, uznanych za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).
§  5. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1) produktów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne wymagania;
2) prac naukowo-badawczych.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1954 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020