Zmiana granic powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego w województwie stalinogrodzkim.

Dz.U.53.41.187
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 sierpnia 1953 r.
w sprawie zmiany granic powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego w województwie stalinogrodzkim.
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Z gminy Zabrzeg w powiecie bielskim, województwie stalinogrodzkim wyłącza się części gromad Ligota i Zabrzeg i włącza się je do gminy Pszczyna w powiecie pszczyńskim w tymże województwie.
2. Nowa granica powiatów pszczyńskiego i bielskiego biegnie:
1) na odcinku gromady Ligota: od południowo-zachodniego narożnika parceli nr kat. 5154/27 obrębu Ligota położonego na granicy obrębu Chybie linią łamaną południowymi, wschodnimi i północnymi granicami parcel nr nr kat.: 5154/27, 5154/29, 5154/16, 5155/104, 5154/15, 5154/18, 5154/23, 5154/25, 5154/21, 5154/13, 5155/104 do granicy obrębu Ligota; od południowego narożnika parceli nr kat. 5155/102 obrębu Ligota, położonego na granicy obrębu Chybie w kierunku północno-wschodnim granicami parcel nr kat.: 5155/102, 5155/101, 5155/100, 5155/99, 5155/98, 5155/97, 5155/96, 5155/95, 5155/1, 5155/103 do granicy obrębu Zabrzeg;
2) na odcinku gromady Zabrzeg: od południowo-wschodniego narożnika parceli nr kat. 748/1 w kierunku północno-wschodnim granicami parcel nr nr kat.: 748/1, 721/1, 734/1, 733/1, 731/1, 725/1, 2649/2, 724/1, 2627/1, 691/10, 693/1, 670/1, 669/9 do granicy gminy Pszczyna w powiecie pszczyńskim.
§  2.
1. Z powiatu cieszyńskiego w województwie stalinogrodzkim wyłącza się:
1) część obszaru miasta Strumień,
2) z gminy Strumień część obszaru gromady Zabłocie,
3) z gminy Chybie część obszarów gromad Frelichów, Zarzecze i Chybie

i włącza się je do gminy Wisła Wielka w powiecie pszczyńskim w tymże województwie.

2. Nowa granica powiatów pszczyńskiego i cieszyńskiego w województwie stalinogrodzkim biegnie:
1) na odcinku miasta Strumienia: od północnego narożnika parceli nr kat. 1440 obrębu Strumień, położonego na granicy powiatów pszczyńskiego i cieszyńskiego, w kierunku południowym granicami parcel nr nr kat.: 1440, 1437/1, 1441/1, 1443/1, 2493/1, 1451/1, 1453/1, 1453/4, 1453/2, 1451/2, 1402/6, 1402/7, 2498/1, 1483/32, 1483/33, 1483/34, 1483/35, 1479/5, 1488/1, 1493/4, 1492/3, 1489/1, 1478/3, 1470/2, 1480/33, 1380/32, 1480/11, 1480/10, 1480/9, 1481/48, 1481/47, 1481/46, 1481/45, 1469/8, 1480/35, 1469/1, 1469/2, 1469/3, 1469/4, 1480/34, 1474/4, 2512/4 do brzegu rzeki Wisły; po przecięciu koryta Wisły linią prostą łączącą zachodnie granice parcel nr kat.: 2512/4 i 2512/6 granica biegnie dalej w kierunku południowym granicami parcel nr kat.: 1626/13, 1626/12, 1626/14, 2501/1, 1622/3, 1621/4, 1621/3, 1618/1, 1616/1, 1615/1, 1572/1, 1571/1, 1570/1, 1569/1, 1568/1, 1567/1, 1566/1, 1565/1, 1564/1, 1563/2, 2056/1 do granicy obrębu Zabłocie; od południowo-zachodniego narożnika parceli nr kat. 2338/6 granica biegnie w kierunku wschodnim południowymi granicami parcel nr nr kat.: 2338/6, 2338/5, 2338/4, 2343/1, 2191/3, 2195/1, 2199/1, 2194/1, 2197, 2198/1, 2215/1, 2214/3, 2185/6, 2185/5, 2185/4 do granicy obrębu Frelichów; od południowego narożnika parceli nr kat. 2181/4 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim początkowo zachodnimi granicami tej parceli, a następnie południowo-wschodnimi granicami parcel nr kat.: 2176/1, 2180/1, 2178/1, 2170, 2164/3, 2163/1 ponownie do granicy obrębu Frelichów;
2) na odcinku gromady Zabłocie: od północno-zachodniego narożnika parceli nr nr kat. 257/1 w kierunku południowym i wschodnim granicami parcel nr kat.: 257/1, 213/1, 1960/1. 214/4, 256/3, 255/1, 254, 2060, 294/1, 2059/3, 295/1, 82/1, 310/1, 309/1, 308/4, 304/1, 302/1, 2057/1, 389/1, 392/1, 390/1, 391/1, 1967/3, 404/1, 405/1, 2058/4, 296/1 do granicy obrębu Strumień;
3) na odcinku gromady Frelichów: od zachodniego narożnika parceli nr kat. 51/1 w kierunku południowo-wschodnim i północno-wschodnim granicami parcel nr kat.: 51/1, 53/2, 57/3, 451/1, 62/4, 63/6, 63/5, 63/4, 62/4, 53/4, 56/1, 59/5, 59/4, a od północno-wschodniego narożnika parceli nr kat. 39/4 granicami obrębów Frelichów i Strumień do granicy obrębu Zarzecze;
4) na odcinku gromady Zarzecze: od południowego narożnika parceli nr kat. 3620/1, położonego na granicy obrębów Strumień, Frelichów i Zarzecze, w kierunku północnym, a następnie wschodnim granicami parcel nr nr kat: 3620/1, 225/1, 226/1, 3584/1, 223, 213/1, 220/2, 212/1, 216/3, 196/2, 216/2, 214/1, 216/1, 217/1, 3583/6, 3587/3, 237/1, 862/1, 855/1, 830/4, 829/5, 391/1, 3594/1, 412/1, 421/1, 366/1, 367/1, 365/1, 3593/1, 364/1, 361/3, 363, 3093/49, 3093/48, 3093/47, 438, 446, 448, 3093/46, 3093/21, 3093/22, 3093/45, 485/1, 484/3, 492/1, 501/1, 500/1, 503/1, 504/2, 505/1, 504/1, 3093/44, 3092/5, 3092/7, 3539/1, 3090/42, 3537/1, 3087/9, 3537/2, 3085/7, 3537/3, 3085/8, 3457/1, 3076/1, 3078/1, 3072/1, 3066/1, 3065/1, 3622/1, 3062, 3057/2, 3053/1, 3051/1 do granicy obrębu Chybie;
5) na odcinku gromady Chybie: od północno-zachodniego narożnika parceli nr kat. 1013/5 w kierunku południowym granicami parcel nr nr kat.: 1013/5, 1184/1, 1014/3, 1159/4, 1009/4, 1011/6, 1011/7, 1011/10, 1011/8, przecina tor kolejowy Chybie - Czechowice Miasto i biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy parcel nr nr kat.: 1007/1, 1002/3, 972/5, 972/3, 970/1, 977/1; od południowo-zachodniego narożnika parceli nr kat. 978/1 granica skręca na wschód i biegnie granicami parcel nr nr kat.: 978/1, 982/1, 1182/1, 993/1, 999/1, 998/4; od południowo-wschodniego narożnika parceli nr nr kat. 998/4 granica skręca w kierunku północnym i północno-wschodnim i biegnie granicami parcel nr kat.: 998/4, 1000/1, 1018/1, przecina tor kolejowy Chybie - Czechowice Miasto i biegnie w kierunku północno-wschodnim granicami parcel nr nr kat.: 1015/3, 1016/6, 1017/11, 1016/5, 1105/1 do granicy obrębu Ligota w powiecie bielskim.
§  3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1954 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020