Zmiana granic na obszarze powiatów: kraśnickiego, kościerskiego i tarnobrzeskiego.

Dz.U.51.37.280
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lipca 1951 r.
w sprawie zmiany granic gmin na obszarze powiatów: kraśnickiego, kościerskiego i tarnobrzeskiego.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. Z gminy Kosin w powiecie kraśnickim, województwie lubelskim wyłącza się gromady Opoczka Mała i Opoka Duża i włącza się je do gminy Annopol w tymże powiecie i województwie.
§  2. Z gminy Liniewo w powiecie kościerskim, województwie gdańskim wyłącza się gromadę Niedamowo i włącza się ją do gminy Kościerzyna w tymże powiecie i województwie.
§  3. Z gminy Tarnobrzeg w powiecie tarnobrzeskim, województwie rzeszowskim wyłącza się część gromady Stale obejmującą parcele gruntowe Nr Nr kat.: 2694-2696, 2697/5, 2697/11 (w części położonej na południe od linii przedłużenia na wschód południowej granicy parcel Nr Nr kat.: 2701 i 2690), 2697/15, 2698, 2699, 2700 (w części położonej na południe od linii łączącej południowo-wschodni narożnik parceli Nr kat. 2697/1 z południowo-zachodnim narożnikiem parceli Nr kat. 2701), 2705, 2706, 2709-2714, 2715/1-2715/11, 2716, 2718-2724, 2725-2729, 2736-2739, 2741, 2743, 2744, 2767-2770, 2779-2781, 2783, 2790-2792, 2794-2796, 2798, 2800, 2805-2813, 2815-2817, 2819/1, 2819/2, 2820, 2821, 2824, 2826, 2832, 2833, 2834/1, 2834/2, 2839/1-2839/3, 2840/1-2840/20, 2841, 2842/1-2842/6, 2849/2, 2850, 2920-2923, 2925-2928, 2934/2, 2935, 2996-2998 oraz parcele budowlane Nr Nr kat: 297-300, 302, 304, 305, 431-433 i włącza się ją do gminy Dęba w tymże powiecie i województwie.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1951 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1951.37.280

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana granic na obszarze powiatów: kraśnickiego, kościerskiego i tarnobrzeskiego.
Data aktu: 11/07/1951
Data ogłoszenia: 18/07/1951
Data wejścia w życie: 18/07/1951, 01/07/1951