Ratyfikacja przez Afganistan, Austrię, Belgię, Boliwię, Brazylię, Chiny, Danię, Republikę Dominikańską, Ekwador, Etiopię, Finlandię, Francję, Grecję, Guatemalę, Holandię, Indie, Irak, Iran, Irlandię, Islandię, Italię, Kanadę, Kolumbię, Meksyk, Norwegię, Nową Zelandię, Pakistan, Portugalię, Syjam, Szwecję, Szwajcarię, Syrię, Turcję, Unię Południowo-Afrykańską, Wielką Brytanię i Venezuelę Aktu Poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

Dz.U.48.43.310
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 czerwca 1948 r.
w sprawie ratyfikacji przez Afganistan, Austrię, Belgię, Boliwię, Brazylię, Chiny, Danię, Republikę Dominikańską, Ekwador, Etiopię, Finlandię, Francję, Grecję, Guatemalę, Holandię, Indie, Irak, Iran, Irlandię, Islandię, Italię, Kanadę, Kolumbię, Meksyk, Norwegię, Nową Zelandię, Pakistan, Portugalię, Syjam, Szwecję, Szwajcarię, Syrię, Turcję, Unię Południowo-Afrykańską, Wielką Brytanię i Venezuelę Aktu Poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 3 ust. 1 Aktu Poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Montrealu dnia 9 października 1946 r., następujące kraje złożyły dokumenty ratyfikacyjne powyższego Aktu:
Afganistan dnia 4 czerwca 1947 r.
Austria " 24 czerwca 1947 r.
Belgia " 15 stycznia 1948 r.
Boliwia " 22 maja 1947 r.
Brazylia " 13 kwietnia 1948 r.
Chiny " 4 sierpnia 1947 r.
Dania " 28 czerwca 1947 r.
Republika Dominikańska " 29 sierpnia 1947 r.
Ekwador " 15 maja 1947 r.
Etiopia " 31 lipca 1947 r.
Finlandia " 28 czerwca 1947 r.
Francja " 20 stycznia 1948 r.
Grecja " 11 grudnia 1947 r.
Guatemala " 1 paździer.1947 r.
Holandia " 15 stycznia 1948 r.
Indie " 17 listopada 1947 r.
Irak " 9 września 1947 r.
Iran " 30 kwietnia 1947 r.
Irlandia " 14 czerwca 1947 r.
Islandia " 17 kwietnia 1948 r.
Italia " 11 grudnia 1947 r.
Kanada " 31 lipca 1947 r.
Kolumbia " 7 lipca 1947 r.
Meksyk " 20 kwietnia 1948 r.
Norwegia " 27 listopada 1947 r.
Nowa Zelandia " 8 lipca 1947 r.
Pakistan " 31 paździer.1947 r.
Portugalia " 11 grudnia 1947 r.
Syjam " 25 lutego 1947 r.
Szwecja " 29 maja 1947 r.
Szwajcaria " 22 sierpnia 1947 r.
Syria " 4 grudnia 1947 r.
Turcja " 23 lutego 1948 r.
Unia Południowo-Afrykańska " 19 czerwca 1947 r.
Wielka Brytania " 28 maja 1947 r.
Venezuela " 13 czerwca 1947 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1948.43.310

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Ratyfikacja przez Afganistan, Austrię, Belgię, Boliwię, Brazylię, Chiny, Danię, Republikę Dominikańską, Ekwador, Etiopię, Finlandię, Francję, Grecję, Guatemalę, Holandię, Indie, Irak, Iran, Irlandię, Islandię, Italię, Kanadę, Kolumbię, Meksyk, Norwegię, Nową Zelandię, Pakistan, Portugalię, Syjam, Szwecję, Szwajcarię, Syrię, Turcję, Unię Południowo-Afrykańską, Wielką Brytanię i Venezuelę Aktu Poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Data aktu: 04/06/1948
Data ogłoszenia: 18/09/1948
Data wejścia w życie: 18/09/1948