Upoważnienie urzędów celnych do przeprowadzania dochodzeń i rozstrzygania spraw karnych skarbowych oraz ustalenie okręgów ich terytorialnej właściwości.

Dz.U.36.77.543
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 19 września 1936 r.
o upoważnieniu urzędów celnych do przeprowadzania dochodzeń i rozstrzygania spraw karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów ich terytorialnej właściwości. *
Na podstawie art. 144 § 5 ustawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 355) oraz zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1932 r. o wykonaniu ustawy karnej skarbowej (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 362) upoważnia się do przeprowadzania dochodzeń oraz rozstrzygania spraw niżej wymienione urzędy celne i zarazem ustala się ich terytorialną właściwość jak następuje:
§  1.
Na obszarze dyrekcji ceł Siedziba urzędu celnego Okrąg jurysdykcyjny obejmuje
Warszawa Warszawa m. st. Warszawę, województwa warszawskie, lubelskie i kieleckie z wyjątkiem powiatów: częstochowskiego, zawierciańskiego i będzińskiego;
Łódź województwo łódzkie z wyłączeniem powiatu wieluńskiego;
Grajewo województwo białostockie;
Wilno województwa: nowogródzkie i poleskie, a z województwa wileńskiego powiaty: miejski Wilno, oszmiański, wileńsko-trocki, wilejski i mołodecki;
Turmont z województwa wileńskiego powiaty: brasławski, święciański, dziśnieński i postawski;
Poznań Gdynia powiaty: morski, kartuski i tczewski;
Chojnice powiaty: chojnicki, tucholski, sępoleński, kościerzyński, starogardzki i świecki;
Grudziądz powiaty: grudziądzki, brodnicki, lubawski i działdowski;
Bydgoszcz powiaty: bydgoski, szubiński, inowrocławski, toruński, chełmiński, wąbrzeski, chodzieski, wyrzyski;
Poznań powiaty: poznański, śremski, średzki, obornicki, wrzesiński, gnieźnieński, wągrowiecki, mogileński, żninski, jarociński, czarnkowski i szamotulski;
Zbąszyń powiaty: nowotomyski i międzychodzki;
Leszno powiaty: leszczyński, wolsztyński, kościański, rawicki i gostyński;
Sośnie powiaty: ostrowski, krotoszyński i kępiński;
Praszka powiat wieluński wojew. łódzkiego;
Lwów Kraków powiaty: makowski, wadowicki, bocheński, myślenicki, brzeski, dąbrowski, mielecki, ropczycki, tarnowski, Kraków miasto i powiat krakowski;
Czarny Dunajec powiaty: nowotarski i limanowski;
Zdołbunów województwo wołyńskie;
Muszyna powiaty: gorlicki, jasielski i nowosądecki;
Łupków powiaty: krośnieński, liski, sanocki i brzozowski;
Przemyśl powiaty: stryjski, dobromilski, jarosławski, łańcucki, mościski, niżański, przemyski, przeworski, tarnobrzeski, lubaczowski, doliński, samborski, turczański, kolbuszowski, rzeszowski i drohobycki;
Śniatyn-Załucze powiaty: horodeński, kołomyjski, śniatyński, kosowski, zaleszczycki, borszczowski, czortkowski, buczacki, kałuski, nadwórniański, stanisławowski, tłumacki, trembowelski i husiatyński;
Lwów powiaty: bobrecki, gródecki, jaworowski, rawski, rudecki, sokalski, żółkiewski, żydaczowski, brzeżański, kamionecki, przemyślański, radziechowski, złoczowski, brodzki, Lwów miasto i powiat lwowski, skałacki, tarnopolski, zbaraski, zborowski, podhajecki i rohatyński;
Mysłowice Chebzie okrąg Sądu Grodzkiego w Rudzie;
Chorzów okrąg Sądu Grodzkiego w Chorzowie;
Katowice okręgi sądów grodzkich w Katowicach, Mikołowie, Pszczynie i Mysłowicach;
Lubliniec okręgi sądów grodzkich: w Lublińcu, Tarnowskich Górach i powiat częstochowski województwa kieleckiego;
Cieszyn okręgi sądów grodzkich: w Cieszynie i Skoczowie;
Bielsko okręgi sądów grodzkich: w Bielsku i Strumieniu;
Sosnowiec powiaty: zawierciański i będziński w woj. kieleckim;
Zwardoń powiaty: żywiecki, chrzanowski i bialski w województwie krakowskim;
Sumina okręgi sądów grodzkich: w Rybniku, Żorach i Wodzisławiu.
§  2. Brak upoważnienia do przeprowadzania dochodzeń i rozstrzygania spraw nie pozbawia urzędu kompetencji do wykonywania czynności określonych w art. 147 - 149 u. k. s. i nie jest również przeszkodą przyjęcia od obwinionego prośby albo spisania z nim protokołu dobrowolnego poddania się karze oraz przyjęcia i zarachowania złożonej w tym celu kwoty (art. 176 i nast. u. k. s.). Rozstrzygnięcie jednak takiej prośby należy do urzędu, właściwego w myśl § 1 rozporządzenia niniejszego.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1930 r. w sprawie upoważnienia urzędów celnych do przeprowadzania śledztw i rozstrzygania spraw karnoskarbowych oraz ustalenia okręgów ich terytorialnej właściwości (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 82).

* Z dniem 7 grudnia 1936 r.:

a) znosi się okrąg jurysdykcyjny Urzędu Celnego w Grajewie, obejmujący województwo białostockie;

b) z okręgu jurysdykcyjnego Urzędu Celnego w Wilnie wyłącza się województwo poleskie;

c) w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie tworzy się nowy okrąg jurysdykcyjny dla Urzędu Celnego w Białymstoku, obejmujący województwa białostockie i poleskie;

d) okrąg jurysdykcyjny Urzędu Celnego w Gdyni rozszerza się przez włączenie do niego okręgu miasta Gdyni,

zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 21 listopada 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 19 września 1936 r. o upoważnienia urzędów celnych do przeprowadzania dochodzeń i rozstrzygania spraw karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów ich terytorialnej właściwości (Dz.U.36.90.626).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1936.77.543

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Upoważnienie urzędów celnych do przeprowadzania dochodzeń i rozstrzygania spraw karnych skarbowych oraz ustalenie okręgów ich terytorialnej właściwości.
Data aktu: 19/09/1936
Data ogłoszenia: 08/10/1936
Data wejścia w życie: 08/10/1936