Ustalenie planu umorzenia 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 r.

Dz.U.36.41.304
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 7 maja 1936 r.
o ustalenia planu umorzenia 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 r.
Na podstawie art. 22 i 23 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 10) zarządzam co następuje:
§  1. Dla pozostałej po dniu 2 stycznia 1936 r. nieumorzonej części 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 r. w kwocie 167.900.000 złotych ustala się plan umorzenia, podany w załączniku do rozporządzenia niniejszego (załącznik).
§  2.
(1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(2) Jednocześnie uchyla się plan umorzenia 5 % pożyczki konwersyjnej z 1924 r., stanowiącej załącznik do § 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 338).
ZAŁĄCZNIK 

Plan umorzenia 5% Pożyczki Konwersyjnej z 1924 r. w kwocie 167.900.000 zł.

Nr. raty Data SPŁATA Pozostaje do

umorzenia

kapitału odsetek razem
1. 1.VII. 36 1.320.000 4.197.500 5.517.500 166.580.000
2. 2.I. 37 1.350.000 4.164.500 5.514.500 165.230.000
3. 1.VII. 37 1.380.000 4.130.750 5.510.750 163.850.000
4. 2.I. 38 1.420.000 4.096.250 5.516.250 162.430.000
5. 1.VII. 38 1.450.000 4.060.750 5.510.750 160.980.000
6. 2.I. 39 1.490.000 4.024.500 5.514.500 159.490.000
7. 1.VII. 39 1.530.000 3.987.250 5.517.250 157.960.000
8. 2.I. 40 1.560.000 3.949.000 5.509.000 156.400.000
9. 1.VII. 40 1.610.000 3.910.000 5.520.000 154.790.000
10. 2.I. 41 1.640.000 3.869.750 5.509.750 153.150.000
11. 1.VII. 41 1.690.000 3.828.750 5.518.750 151.460.000
12. 2.I. 42 1.730.000 3.786.500 5.516.500 149.730.000
13. 1.VII. 42 1.770.000 3.743.250 5.513.250 147.960.000
14. 2.I. 43 1.810.000 3.699.000 5.509.000 146.150.000
15. 1.VII. 43 1.860.000 3.653.750 5.513.750 144.290.000
16. 2.I. 44 1.910.000 3.607.250 5.517.250 142.380.000
17. 1.VII. 44 1.950.000 3.559.500 5.509.500 140.430.000
18. 2.I. 45 2.010.000 3.510.750 5.520.750 138.420.000
19. 1.VII. 45 2.050.000 3.460.500 5.510.500 136.370.000
20. 2.I. 46 2.110.000 3.409.250 5.519.250 134.260.000
21. 1.VII. 46 2.150.000 3.356.500 5.506.500 132.110.000
22. 2.I. 47 2.220.000 3.302.750 5.522.750 129.890.000
23. 1.VII. 47 2.260.000 3.247.250 5.507.250 127.630.000
24. 2.I. 48 2.330.000 3.190.750 5.520.750 125.300.000
25. 1.VII. 48 2.380.000 3.132.500 5.512.500 122.920.000
26. 2.I. 49 2.440.000 3.073.000 5.513.000 120.480.000
27. 1.VII. 49 2.500.000 3.012.000 5.512.000 117.980.000
28. 2.I. 50 2.570.000 2.949.500 5.519.500 115.410.000
29. 1.VII. 50 2.620.000 2.885.250 5.505.250 112.790.000
30. 2.I. 51 2.700.000 2.819.750 5.519.750 110.090.000
31. 1.VII. 51 2.760.000 2.752.250 5.512.250 107.330.000
32. 2.I. 52 2.830.000 2.683.250 5.513.250 104.500.000
33. 1.VII. 52 2.900.000 2.612.500 5.512.500 101.600.000
34. 2.I. 53 2.980.000 2.540.000 5.520.000 98.620.000
35. 1.VII. 53 3.050.000 2.465.500 5.515.500 95.570.000
36. 2.I. 54 3.120.000 2.389.250 5.509.250 92.450.000
37. 1.VII. 54 3.210.000 2.311.250 5.521.250 89.240.000
38. 2.I. 55 3.280.000 2.231.000 5.511.000 85.960.000
39. 1.VII. 55 3.360.000 2.149.000 5.509.000 82.600.000
40. 2.I. 56 3.450.000 2.065.000 5.515.000 79.150.000
41. 1.VII. 56 3.540.000 1.978.750 5.518.750 75.610.000
42. 2.I. 57 3.620.000 1.890.250 5.510.250 71.990.000
43. 1.VII. 57 3.720.000 1.799.750 5.519.750 68.270.000
44. 2.I. 58 3.800.000 1.706.750 5.506.750 64.470.000
45. 1.VII. 58 3.910.000 1.611.750 5.521.750 60.560.000
46. 2.I. 59 4.000.000 1.514.000 5.514.000 56.560.000
47. 1.VII. 59 4.100.000 1.414.000 5.514.000 52.460.000
48. 2.I. 60 4.200.000 1.311.500 5.511.500 48.260.000
49. 1.VII. 60 4.310.000 1.206.500 5.516.500 43.950.000
50. 2.I. 61 4.410.000 1.098.750 5.508.750 39.540.000
51. 1.VII. 61 4.530.000 988.500 5.518.500 35.010.000
52. 2.I. 62 4.640.000 875.250 5.515.250 30.370.000
53. 1.VII. 62 4.750.000 759.250 5.509.250 25.620.000
54. 2.I. 63 4.880.000 640.500 5.520.500 20.740.000
55. 1.VII. 63 4.990.000 518.500 5.508.500 15.750.000
56. 2.I. 64 5.120.000 393.750 5.513.750 10.630.000
57. 1.VII. 64 5.250.000 265.750 5.515.750 5.380.000
58. 2.I. 65 5.380.000 134.500 5.514.500 0
Razem 167.900.000 151.925.000 319.825.000

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020