ZPP: zadłużone szpitale ministerialne potrzebują efektywnego zarządzania
\\

Najnowszy Raport Najwyższej Izby Kontroli pokazuje, że zła organizacja systemu leczenia w Polsce zbiera żniwa. Długi szpitali rosną, a najbardziej zadłużone placówki podlegające Ministrowi Zdrowia to wierzchołek góry lodowej, gdyż trudna sytuacja dotyczy szpitali w całym kraju, których zobowiązania przekraczają łącznie 10 mld zł. Należy podjąć działania służące poprawie ich kondycji, poprzez wdrożenie standardów efektywnego zarządzania, przekonują inicjatorzy kampanii „Zdrowe Szpitale”.

Jak twierdzą, z roku na rok rośnie wartość polskiego rynku zdrowia. Według szacunków wydatki na ochronę zdrowia przekroczą w tym roku 100 mld zł. Jednak mimo podwojenia wartości rynku w Polsce w ciągu kilku ostatnich lat problemy wciąż są takie same: zadłużone szpitale, kolejki pacjentów, strajki pielęgniarek, protesty lekarzy. Dyskutuje się o wszystkim: korupcji, listach leków refundowanych, polityce NFZ, wyższości szpitali publicznych nad prywatnymi. Tylko nie o tych, dla których cały system istnieje, czyli o pacjentach. Tymczasem długi szpitali rosną, a pomysłów na uzdrowienie sytuacji, jak na lekarstwo.

Zdaniem ekspertów kampanii „Zdrowe Szpitale”, proces przemian placówek medycznych wymaga odpowiedniej diagnozy problemów oraz wdrożenia i realizacji planu naprawy uwzględniającego korelacje rozwoju szpitala z jego finansami. Niezbędne są również zmiany utartych zwyczajów organizacyjno-funkcjonalnych oraz uniezależnienie decyzji zarządzających szpitalem od wpływu różnych czynników polityczno-środowiskowych.

Jak czytamy w publikacji, źródłem zysku w najlepszych, dobrze zarządzanych szpitalach, jest rosnąca efektywność placówki. Osiąga się ją poprzez lepsze wykorzystywanie zasobów: sprzętu medycznego, powierzchni szpitala, lepszą organizację pracy personelu medycznego, zaangażowanie specjalistów. Duże znaczenie dla wyniku finansowego szpitala ma także właściwa gospodarka materiałowa i zakupowa. Niezbędne są zakupy dostosowane do rzeczywistych potrzeb oraz nadzór nad materiałami i sprzętem. Jeśli szpital jest źle zorganizowany, oferuje gorszą usługę, a miarą tego jest strata na koniec okresu rozrachunkowego.

Według inicjatorów kampanii, kluczowym partnerem dla zmian w służbie zdrowia są samorządy, które już dziś muszą zadbać o zapewnienie pacjentom dostępu do usług medycznych na wysokim poziomie. Ich zdaniem niezależnie od formy organizacyjno-prawnej szpitalom potrzebna jest restrukturyzacja oraz wdrożenie metod efektywnego zarządzania, które przełożą się na odzyskanie płynności finansowej. Restrukturyzacja, aby była skuteczna i przyniosła pożądany efekt musi odbywać się na wszystkich płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i kadrowej.

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Zdrowe Szpitale” ma na celu zwiększenie świadomości Polaków nt. standardów efektywnego zarządzania szpitalami oraz korzyści płynących z ich wdrażania. Ideą kampanii jest aktywizowanie przedstawicieli władz samorządowych do podejmowania inicjatyw mających na celu poszerzanie wiedzy w tym zakresie. Do najważniejszych działań realizowanych w ramach Kampanii należą: badanie opinii publicznej dot. stanu polskich szpitali, konkurs aktywizujący do działania samorządy i społeczności lokalne oraz publikacje licznych materiałów edukacyjnych (nagrań wideo, prezentacji). Działania prowadzone w ramach Kampanii kierowane są do władz samorządowych, instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych oraz mediów, a także wszystkich zainteresowanych, dla których polepszenie warunków leczenia szpitalnego jest kwestią ważną. Inicjatorami programu są: firma doradcza ZUK Know How oraz Grupa Nowy Szpital. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zdroweszpitale.pl.

Patronami Kampanii zostali: Związek Powiatów Polskich, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Wydawnictwo Termedia, Magazyn Służba Zdrowia, Magazyn Medinfo, Zdrowie-publiczne.com.pl, Infonfz.pl, Medicalnet.pl, Zdrowie.wieszjak.pl, Rynekmedyczny.pl, eMedyk.pl, ePacjent.pl, Medicalonline.pl, Zdronet.pl, DOZ.pl.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.zpp.pl, stan z dnia 2 października 2012 r.

\
Data publikacji: 2 października 2012 r.