Nowe przepisy określają program nauki na studiach lekarskich oraz dostosowują go do znowelizowanej w lipcu 2011 r.  ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Ustawa zlikwidowała bowiem roczny staż podyplomowy, który absolwenci medycyny odbywali po zakończeniu studiów. Od roku akademickiego 2012/2013 przyszli lekarze mają zaliczać zajęcia praktyczne podczas sześcioletnich studiów.
Według nowych przepisów na VI roku studiów trzeba zaliczyć zajęcia kliniczne. W ciągu semestru student ma praktykować przez osiem tygodni na oddziale chorób wewnętrznych, przez cztery tygodnie musi być na psychiatrii, a przez dwa na ginekologii i położnictwie. Oprócz tego przyszli lekarze będą praktykować także przez wakacje. Powinni więc zaliczyć m.in. dwa tygodnie praktyk z opieki nad chorym, dwa z pediatrii czy dwa z intensywnej terapii.
(DzU z 5 czerwca poz. 63)