Zgodnie z zarządzeniem nr 49/2013/DGL zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia wprowadzono zmiany do załącznika nr 1n (Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii). Dodano dwa nowe leki refundowane - Idarubicin Teva oraz Zomikos i jednocześnie usunięto jeden lek - Vinorelbine Polpharma.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 września 2013 r.

Źrodło: www.nfz.gov.pl