Zarządzenie prezesa NFZ z 4 września 2014 roku (Nr 58/2014/DSOZ), zmienia wartości dla każdego osobodnia w przypadku świadczeń zrealizowanych przez zespół długoterminowej opieki domowej dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie.

Ich współczynniki wynoszą:

1) współczynnik korygujący 1,0 - w przypadku świadczeniobiorców wentylowanych metodą inwazyjną oraz metodą nieinwazyjną w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych oraz w przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2) współczynnik korygujący 0,7 - w przypadku świadczeniobiorców wentylowanych metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Opracowanie: Jacek Tkacz