Na stronie internetowej NFZ opublikowano zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne - program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej Nr 85/2014/DGL. Zarządzenie umożliwia kontynuowanie określonych terapii rozpoczętych przed 1 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 85/2014/DGL określa zasady realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne - programy leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej, a także warunki wymagane od świadczeniodawców kontynuujących realizację takiej umowy. Zgodnie z § 1 ust. 2 zarządzenia 85/2014/DGL realizacja umowy dotyczy:

1) kontynuacji terapii rozpoczętej przed dniem 1 stycznia 2015 r. w ramach procedury „Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej” danym lekiem, w danym wskazaniu, u danego pacjenta; oraz

2) zgody na realizację świadczenia chemioterapii niestandardowej wydanej dla wniosku świadczeniodawcy, złożonego w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia do dnia 31 grudnia 2014 r.

Wzór wniosku o chemioterapię niestandardową (kontynuacja leczenia) określony został w załączniku nr 1 do wskazanego wyżej Programu, który stanowi z kolei załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 85/2014/DGL.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 22 grudnia 2014 r.