Prezes NFZ wydał 30 kwietnia 2014 roku zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia Nr 22/2014/DGL.

W związku z ogłoszeniem nowej listy refundacyjnej konieczna była zmiana zarządzenia z dnia 10 maja 2012 roku Nr 26/2012/DGL. Do katalogu leków refundowanych dodano 2 nowe leki – mozobil (substancja czynna plerixaforum) oraz noxafil (substancja czynna posaconazolum).

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległa treść załącznika nr 1n “Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii”.

Nowy katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii obowiązuje od 1 maja 2014 roku.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK