Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 2 stycznia 2015 rou Nr 2/2015/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne dodaje do katalogu świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) nowe świadczenie - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu (ICD-10 C 34.0).

Ponadto zarządzenie Nr 2/2015/DGL uzupełnia określony w zarządzeniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 10 maja 2012 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) Nr 27/2012/DGL katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych o substancję czynną Afatynib (lek – Giotrif).

Dodatkowo zarządzenie Nr 2/2015/DGL doprecyzowuje, iż produkt leczniczy zawarty w katalogu świadczeń do sumowania (określony przez zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 19 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne Nr 89/2013/DSOZ) nie zawarty w kosztach świadczenia dotyczy produktu infliksimabu w ciężkiej łuszczycy. Wskazana zmiana wchodzi w życie 1 lutego 2015 roku.

Zarządzenie weszło w życie 3 stycznia 2015 roku z mocą obowiązującą od 1 listopada 2014 roku z wyjątkiem § 1 pkt 4 zarządzenia Nr 2/2015/DSOZ, który weszło w życie 1 stycznia 2015 r. oraz § 2 zarządzenia Nr 2/2015/DSOZ, który wejdzie w życie w dniu 1 lutego 2015 roku.

Opracowanie: Jacek Tkacz