Na stronie internetowej NFZ opublikowano zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. Nr 87/2014/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Nr 3/2014/DSOZ. Zarządzenie zmienia kryteria oceny ofert w takich świadczeniach jak ambulatoryjna opieka specjalistyczna czy opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Zarządzenie Nr 87/2014/DSOZ zmienia między innymi warunek dotyczący pracownika socjalnego, iż jest to pracownik socjalny w lokalizacji. Ponadto wykreślone zostało kryterium dotyczące dostępu do oddziału całodobowego i oddziału dziennego dla świadczeń antynikotynowych, zaś w przypadku świadczeń leczenia środowiskowego wprowadzone zostało kryterium realizacji wszystkich świadczeń jednostkowych w zakresie. Zmiany dotyczące ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych to między innymi: dodatkowe ocenianie pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia, w przypadku gdy stanowi ona 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni; usunięcie kryterium możliwości wykonania kolonoskopii w lokalizacji. Zarządzenie Nr 87/2014/DSOZ wprowadza również zmiany do ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne - hospitalizacja i hospitalizacja planowa, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

Zarządzenie weszło w życie w dniu 18 grudnia 2014 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 23 grudnia 2014 r.