Od 1 lipca 2014 roku nastąpią zmiany w zawieraniu i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego. W leczeniu szpitalnym wyodrębniono nowy zakres świadczeń – chirurgia naczyniowej realizowana na drugim poziomie referencyjnym oraz dodano do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii nowej grupy: ciężka patologia ciąży zakończona porodem zabiegowym > 3 dni.

30 kwietnia 2014 roku prezes NFZ wydał zarządzenie Nr 23/2014/DSOZ zmieniające zarządzenie Nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego. Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2014 roku. Wyjątkiem jest wycena grupy N13, która weszła w życie 1 lutego 2014 roku

Do postępowań w sprawie zawarcia umów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, stosuje się przepisy zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ w brzmieniu obowiązującym dotychczas.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK