Nowelizacja wprowadziła zmianę w załączniku nr 5a "Katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych" zmieniając katalog świadczeń 8-go typu W18 wycenianych na 22 punkty rozliczeniowe.

Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2014 r.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WK

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 2 stycznia 2013 r.