Ponadto dla 2 produktów zmianie uległy wysokości urzędowych cen zbytu (o 1 gr i o 638,78 zł), a dla 6 produktów (7 pozycji obwieszczenia) zmianie uległy wysokości dopłat pacjenta, w tym dla 3 produktów nastąpił spadek dopłaty pacjenta (od 224,05 zł do 23,60 zł), a dla 3 produktów nastąpił wzrost dopłaty pacjenta (od 4 gr do 2,87 zł).

Źródło: www.mz.gov.pl