Do najczęściej zgłaszanych przez pacjentów oraz kadrę kierowniczą podmiotów leczniczych nieprawidłowości należały:

- problemy z dostępnością pacjentów do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej (zarówno ambulatoryjnej, jak i stacjonarnej oraz ośrodków dziennych);

- oceny zasobów kadrowych i potrzeb kadrowych w dziedzinie psychiatrii;

- przypadki nieuzasadnionego lub niewłaściwego stosowania przymusu bezpośredniego (np. podduszanie poduszką, wykręcanie kończyn, uciskanie klatki piersiowej w okolicy mostka - które w pewnych przypadkach prowadziły do istotnych obrażeń ciała). RPP zaproponowała rozważenie wydania ujednoliconego standardu stosowania przymusu bezpośredniego oraz właściwe przeszkalanie personelu medycznego w tym zakresie.

Źródło: www.bpp.gov.pl