Wyjaśnień w tej sprawie żąda także urząd miasta. Radni przegłosowali wspólne stanowisko w tej sprawie i zaapelowali do dyrektora Funduszu, aby zapewnił mieszkańcom równy dostęp do usług rehabilitacyjnych.

NFZ tłumaczy, że oferty obu zakładów uzyskały niewystarczającą liczbę punktów, a liczba świadczeń w Zielonej Górze została zwiększona. Ośrodki, które otrzymały kontrakty, posiadały między innymi certyfikaty ISO. Kwestionujący wyniki konkursu podkreślają, że ważniejsze są kompetencje personelu oraz sposób prowadzenia rehabilitacji.

Cały artykuł www.gazeta.pl