W ramach inwestycji ośrodek rozbudowany zostanie o nowy pawilon dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażony w wysokospecjalistyczny sprzęt. Powstanie 20 łóżek, dzięki czemu skrócony  zostanie czas oczekiwania na usługi opieki geriatrycznej i długoterminowej.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 435 941,35 zł, a dofinansowanie – 2 920 550,12 zł.

Hospicjum prowadzi Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze, którzy otrzymał także dofinansowanie na realizację projektu „Poznaj nowy świat dla seniorów”. Projekt zakłada wspomaganie 47 osób niesamodzielnych, w wieku 60+, na terenie Zielonej Góry.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Uwzględniono w nim rozwój usług w lokalnej społeczności dla 20 osób w Dziennym Domu Pobytu oraz objęcie opieką 27 osób w miejscu zamieszkania. Działania te oparte są na Europejskiej Strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2014-2020 przewidującej zwiększenie możliwości starszych osób po to, by mogły uczestniczyć w żuciu społecznym i korzystać z przysługujących im praw, a także Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, promującej zapewnienie właściwej opieki osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Wartość projektu wynosi 2 389 786,25 zł, a wartość dofinansowania to 2 270 296,93 zł.

Źródło: www.lubuskie.pl

 [-OFERTA_HTML-]