Celem zadania jest podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przy użyciu nowoczesnego urządzenia do reanimacji.

Projekt zakłada przeszkolenie jak największej liczby Lubuszan w zakresie nauki pomocy przedmedycznej. Będzie się do odbywać między innym podczas: Mistrzostw Pierwszej Pomocy, Dni Dziecka w Nowej Soli i Zielonej Górze, narad z nauczycielami (opiekunami Szkolnych Kół PCK), miejskich happeningów w Zielonej Górze, Żarach, Sulechowie i Nowej Soli oraz w trakcie akcji zbiórek krwi organizowanych na terenie Województwa Lubuskiego.

Realizatorami zadania będzie młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża, działająca w Zielonogórskiej Grupie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, którzy ukończyli kursy udzielania przedmiotowej pomocy przedmedycznej.

Źródło: www.lubuskie.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]