Zgromadzenie wspólników Szpitala Uniwersyteckiego na pierwszym posiedzeniu wybrało pierwszy zarząd szpitala. Działoszyński stanął na czele trzyosobowego zarządu. Wiceprezesami zostali obecni dyrektorzy: Zbigniew Hupało - ds. rozwoju oraz Jarosław Sieradzki - ds. finansowych.

- Cieszę się, że będę mógł współpracować z dwiema osobami, które wcześniej już funkcjonowały w kierownictwie szpitala. Będę liczył na ich wiedzę, wsparcie i pomoc. Zadania są bardzo jasno sprecyzowane, zarówno przez uczelnię, jak i zarząd województwa. Dla mnie osobiście to kolejne życiowe wyzwanie - powiedział Działoszyński podczas czwartkowej (31 sierpnia 2017 roku) konferencji prasowej, na której przedstawiono nowy zarząd.

- Udało się pozyskać doskonałego menadżera. Pan prezes wraz z zarządem mają bardzo jasno sprecyzowane zadania i jestem przekonana, że im sprostają - oceniła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak. Jak podkreśliła, nowy prezes ma przede wszystkim przeprowadzić szpital przez proces przekształcenia w uniwersytecki. Zadeklarowała także dalsze wsparcie samorządu dla placówki.

Marszałek Polak poinformowała także, że zarząd przedstawicielkami województwa w pięcioosobowej radzie nadzorczej będą w dalszym ciągu mecenas Roksana Skorecka i pracownica departamentu ochrony zdrowia Aleksandra Lipińska.

Trzech przedstawicieli do rady wprowadzi uczelnia.

Przed przekształceniem szpitalem w Zielonej Górze kierował Stanisław Łobacz, który wcześniej był szefem lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Lecznica w Zielonej Górze stała się szpitalem uniwersyteckim 18 sierpnia 2017 roku. Tego dnia szpital z nowym statutem został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod zmieniona nazwą: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Właścicielami szpitalnej spółki są Uniwersytet Zielonogórski (51 procent) i Województwo Lubuskie (49 procent). Nieruchomości szpitala pozostają własnością samorządu województwa. Nowo powstała spółka będzie kontynuować wszystkie inwestycji lecznicy.

- Szpital Uniwersytecki jest teraz w fazie tworzenia. Więc przede wszystkim zadaniem nowego prezesa i zarządu jest przejście suchą stopą z obniżonego standardu do standardu europejskiego, pierwszej kliniki w województwie. W tym roku przeznaczyliśmy na inwestycje w szpitalu 12,6 mln zł. Priorytetem jest budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka - zaznaczyła Polak.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Dzięki zmianie formy prawnej i podniesieniu poziomu referencyjnego zielonogórski szpital liczy na zwiększenie środków o około 40 mln zł. Uczelnia zaś będzie uprawniona do otrzymania wyższych środków z budżetu państwa na realizację zadań medycznych, w tym na działalność dydaktyczną, w formie dotacji podmiotowej. Według szacunków Uniwersytetu Zielonogórskiego, różnica między planowanym a obecnym finansowaniem wynosi ok. 4 mln zł.

Władze regionu przekonują, że powołanie szpitala uniwersyteckiego pozwoli między innymi na zwiększenie dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, co będzie się wiązało ze wzrostem szans na wprowadzanie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, poprawiając bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa.

Wydana w 2015 roku zgoda ministra zdrowia na utworzenie na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku lekarskiego była uwarunkowana posiadaniem bazy własnej, czyli szpitala uniwersyteckiego. Samorząd województwa zadeklarował wówczas podjęcie kroków w tym kierunku.

Do tej pory na Uniwersytecie Zielonogórskim medycynę studiowało 180 osób. W październiku 2017 roku na pierwszym roku naukę rozpocznie kolejnych 120 przyszłych lekarzy.(pap)