Otwarcie placówki jest planowane na IV kwartał roku 2017.

Wielospecjalistyczny Szpital w Zgorzelcu to jedna z najdynamiczniej rozwijających się placówek szpitalnych na Dolnym Śląsku. Prowadzi oddziały chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej i chemioterapii oraz dysponuje pełnym zapleczem diagnostycznym. Przyszpitalne  przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej realizują pakiet onkologiczny dla 400 tysięcy mieszkańców. Aby prowadzić kompleksowe, pełnoprofilowe leczenie onkologiczne, szpital potrzebuje ostatniego ogniwa - radioterapii.

Sieć Amethyst od grudnia 2013 roku prowadzi ośrodek radioterapii w Krakowie. W ciągu trzech lat funkcjonowania placówka ta przeprowadziła leczenie ponad 5 tysięcy pacjentów, stosując zarówno najnowocześniejsze techniki radioterapii, jak i brachyterapię.

- Na kolejne miejsce naszej działalności w Polsce wybraliśmy Zgorzelec, co ma związek z wyjątkowym rozwojem tamtejszego szpitala i koniecznością zapewnienia mieszkańcom regionu dostępu do pełnej terapii onkologicznej – mówi  Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes RTCP, spółki zarządzającej siecią Amethyst w Polsce. - Uruchomienie Centrum Radioterapii w Zgorzelcu ma duże znaczenie dla pacjentów ze Zgorzelca, Bogatyni, Zawidowa, Nowogrodźca, Węglińca, którzy jeszcze w tym roku będą mogli poddawać się terapii w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania.
 

 [-DOKUMENT_HTML-]

Z europejskich badań wynika, że dojazd na radioterapię, który trwa dłużej niż 45 minut, jest częstą przyczyną rezygnacji pacjentów z podjęcia terapii. Tymczasem czas dojazdu ze Zgorzelca, Bogatyni czy Węglińca do Jeleniej Góry i Legnicy, gdzie działają najbliższe ośrodki radioterapii, znacznie przekracza godzinę.

Poza tym mieszkańcy  tzw. worka turoszowskiego są szczególnie zagrożeni występowaniem nowotworów. Ponadczterdziestoletnia wyniszczająca gospodarka w Polsce, Czechach i Niemczech, nie licząca się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery, doprowadziła do katastrofy ekologicznej, która swoim zasięgiem objęła całą południowo-zachodnią część województwa dolnośląskiego. Dotyczy to nie tylko strat w ekosystemie, ale także ogromnego, wieloletniego kancerogennego wpływu rozmaitych substancji na mieszkańców tego regionu.

Centrum Radioterapii Amethyst powstaje na działce tuż przy Wielospecjalistyczny Szpitalu w Zgorzelcu. Obecnie budowa znajduje się na etapie prac wykończeniowych w nowo powstałym, trzykondygnacyjnym  budynku, którego powierzchnia wynosi 2200 m kw. Gotowe są już bunkry wykonane w specjalnej technologii zapewniającej odpowiednią ochronę przed promieniowaniem. Strop bunkrów ma 2,4 metra grubości, a ich ściany nawet 3 metry. W lipcu 2017 roku rozpocznie się instalacja najnowszych akceleratorów firmy Elekta. Docelowo placówka będzie wyposażona w trzy akceleratory.

W Zgorzelcu zostaną wdrożone identyczne procedury jak te obowiązujące w Krakowie i całej sieci Amethyst.

- Naszym celem jest leczenie pacjentów z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i najnowocześniejszych technologii. Stosujemy wysokospecjalistyczne terapie, na przykład techniki stereotaktyczne, IMRT i VMAT. Pozwalają one na precyzję i  podawanie optymalnych dawek napromieniania w miejsce chore przy jednoczesnym zmniejszeniu narażenia zdrowych narządów. W wielu przypadkach rekomendujemy leczenie skojarzone polegające na zastosowaniu kilku metod terapeutycznych u tego samego pacjenta, najczęściej chirurgii, leczenia systemowego i radioterapii. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie najlepszych wyników terapii – podkreśla dr n. med. Marcin Hetnał, dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie.

Trwa także rekrutacja pracowników do zgorzeleckiego Centrum. Wszystkie nowo przyjęte osoby przejdą specjalistyczne szkolenia.

Źródło: www.centrum-radioterapii.pl