Projekt realizowany będzie przy współpracy z kujawski samorządami. W ramach projektów mających na celu dostarczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, niesamodzielnym czy przewlekle chorym możliwe będzie także objęcie podopiecznych całodobowym monitoringiem Centrum Zdalnej Opieki zlokalizowanym w Krakowie.

W projekt zaangażowany będzie personel fundacji oraz ratownicy medyczni z Centrum Zdalnej Opieki Imed24 prowadzonego przez Comarch.

Dzięki usłudze zdalnej opieki, przy użyciu zestawów Senior Medical Assistant (SMA) składających się z tabletu wraz z zainstalowaną aplikacją uczestnicy będą mogli całodobowo kontaktować się z Centrum Zdalnej Opieki, a także rejestrować wyniki samodzielnie prowadzonej diagnostyki w postaci dzienniczka zdrowia.

- Uczestnicy projektu objęci monitoringiem będą mogli sami zaalarmować ratowników medycznych przez całą dobę, na przykład w razie złego samopoczucia. Ratownicy skontaktują się niezwłocznie i stosując medyczne procedury postępowania, udzielą niezbędnej pomocy. Jeśli będzie taka potrzeba wezwą także pomoc lokalnego ratownictwa medycznego udzielając jednocześnie niezbędnych informacji o osobie potrzebującej pomocy – mówi Andrzej Rybicki, Dyrektor Konsultingu, Comarch Healthcare, spółki realizującej projekt.

- Rozpoczęcie współpracy w ramach projektu „Miasto Zdrowia” z firmą Comarch umożliwi nam sprawdzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w opiece społecznej – mówi Jolanta Woźnica, dyrektor Fundacji Ekspert-Kujawy. - Odbiorcami usługi będą osoby uczestniczące w realizowanych przez nas projektach na terenie Miasta i Gminy Inowrocławia, Gminy Gniewkowo i Powiatu Żnińskiego. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu będziemy mogli zapewnić uczestnikom dodatkowe usługi wspierające.

 [-DOKUMENT_HTML-]

W efekcie dostarczenia usług zdalnych zgromadzone zostaną dane, które posłużą do przygotowania analiz dotyczących potrzeb mieszkańców i sposobu korzystania z usługi. Wszystkie zgormadzone dane pozostaną anonimowe, a opracowane raporty pozwolą zaangażowanym w projekt samorządom podejmować  decyzje o prowadzeniu programów teleopieki odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb.

Projekt będzie realizowany w ramach umowy zawartej przez Comarch S.A 26 listopada 2015 roku z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  na dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Miasto Zdrowia”.

Pilotażowe projekty w ramach programu „Miasto Zdrowia” zostały już uruchomione w Suwałkach, Brzegu, Płocku i Łodzi.

 

Źródło: Comarch