Systemy zgodności i zarządzania ryzykiem minimalizują odpowiedzialność prawną i finansową szpitala. System kontroli zarządczej, którego elementem jest zarządzanie ryzykiem, jest wprowadzony ustawą o finansach publicznych. Na temat zarządzania ryzykiem prawnym w podmiotach leczniczych będzie mówiła Agnieszka Sieńko podczas I Pomorskiej Konferencji Naukowej - Prawo Medyczne i Farmaceutyczne.

Tematem wystąpienia Agnieszki Sieńko, która będzie reprezentować wydawnictwo Wolters Kluwer, sponsora konferencji, będą także zagadnienia procesu zarządzania ryzykiem, który polega na identyfikacji, analizie i ocenie ryzyka oraz podejmowaniu działań zaradczych, zapobiegających możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków, dla jednostki oraz realizowanych celów i zadań. Celem zarządzania ryzykiem jest utrzymanie ryzyka na poziomie akceptowalnym przez właściciela ryzyka w sposób, który umożliwi minimalizację zagrożeń i maksymalizację szans na osiąganie celów.

Wydawnictwo Wolters Kluwer wychodząc naprzeciw potrzebom kadry zarządzającej szpitala wprowadziło na rynek nowe narzędzie - software ProgMedica, które pomaga również w zarządzaniu ryzykiem.

Zapraszamy do zamówienia bezpłatnej prezentacji www.progmedica.com.pl.

Konferencja będzie dotyczyła także odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne, styku moralności, prawa i medycyny, prawa dostępu do informacji medycznej, ochrony danych osobowych w kontekście działań medycznych, zagadnień dotyczących postępowania dowodowego w procesach medycznych.

W ramach problematyki farmaceutyczno-prawnej poruszone zostaną problemy substytucji aptecznych, łańcucha oraz odwróconego łańcucha dystrybucji leków oraz prawnych aspektów relacji firm farmaceutycznych z lekarzami.

Konferencja odbędzie się 12 listopada 2015 roku w Gdyni w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego.

Do udziału w Konferencji zaproszono między innymi profesor Ewę Bagińską, adw. Jerzego Glanca, r.pr. Natalię Łojko, adw. Romana Nowosielskiego, prof. Oktawiana Nawrota, dr Katarzynę Syroka-Marczewską, profesora Bolesława Rutkowskiego, profesora Krzysztofa Łukaszuka, dr hab. Sławomira Steinborn.

Wykład inauguracyjny na temat „Patologia wdzięczności, czyli o korupcji w służbie zdrowia” wygłosi Sędzia Sądu Okręgowego Igor Tuleya.

Na konferencję zaprasza Pomorska Izba Adwokacka, Naczelna Rada Adwokacka oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Honorowy patronat nad Konferencją objął Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Adwokat Andrzej Zwara.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Pomorskiej Izby Adwokackiej - www.adwokatura.gdansk.pl w zakładce szkolenia.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Opublikowano: www.zdrowie.abc.com.pl , stan z dnia 4 listopada 2015 r.