Doroczna pielgrzymka zgromadziła w sobotę w częstochowskim sanktuarium ok. 300 przedstawicieli duszpasterstw prawniczych - m.in. sędziów i adwokatów.

W swoim liście do uczestników spotkania prezydent przywołał myśl prof. Leona Petrażyckiego - wybitnego prawnika i filozofa z przełomu XIX i XX wieku - wyrażającą istotę misji i posłannictwa prawników. - Prawo rozumne jest szkołą moralności, instytucją wychowawczą narodu i całej ludzkości. Wpływając na niemal wszystkie sfery życia społecznego prawo powinno być narzędziem właściwie pojętego postępu, środkiem urzeczywistniania wartości, które wyrastając z Dekalogu i Ewangelii najpierw przez stulecia przemieniały Europę, a następnie promieniując na cały świat zyskały miano uniwersalnych. Tak rozumiane prawo, służące owym ponadczasowym wartościom oraz dobru wspólnemu, a nie partykularnym, czasem moralnie wątpliwym interesom, to dzisiaj najważniejsze narzędzie naprawy Rzeczypospolitej. Kamieniem węgielnym tej odnowy jest zasada równości wobec prawa, definiowana i egzekwowana w sposób konsekwentny, spójny z ideami sprawiedliwości oraz koncepcjami prawa naturalnego i przyrodzonych, niezbywalnych praw człowieka - napisał prezydent, nawiązując do myśli prof. Petrażyckiego.

Czytaj: Episkopat apeluje o ochronę życia przed urodzeniem>>

Andrzej Duda dodał, że "w świetle tej zasady warto też podejmować główny temat państwa tegorocznego spotkania na Jasnej Górze, czyli dążenie do prawnej ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci". - Trzeba zaznaczyć, że jest to postulat wysuwany nie tylko przez katolików, ale też przez członków innych kościołów i wspólnot wyznaniowych oraz przez liczne osoby określające się jako niewierzące. Fundamentalne wartości cywilizacji Zachodu, a z drugiej strony traumatyczne doświadczenie masowych zbrodni dokonywanych przez niemieckich nazistowskich zwolenników eugeniki przemawiają za tym, aby dzisiaj, w XXI wieku, wyraźnie opowiedzieć się za nienaruszalnością prawa do życia - czytamy w liście prezydenta do prawników.