Zadłużoną służbę zdrowia czeka kolejny gigantyczny wydatek. 5 mld zł powinny wydać szpitale na przeprowadzenie inwestycji, które dostosują placówki do restrykcyjnych wymagań medycznych i sanitarnych. Wymagania te określono w rozporządzeniu z 10 listopada 2006 r.

Teraz Ministerstwo Zdrowia, chcąc wszystkim dać równe szanse, kolejny raz wydłuży okres trwania modernizacji. Do końca 2012 roku będą mieć czas nie tylko publiczne szpitale, ale też wszystkie przychodnie, indywidualne i grupowe praktyki lekarzy, pielęgniarek i położnych, a także zakłady opieki zdrowotnej przekształcane w niepubliczne spółki. Projekt rozporządzenia czeka tylko na podpis Ewy Kopacz, Minister Zdrowia.

Na tym nie koniec zmian. Nowe zasady jeszcze nie weszły w życie, a Resort już pracuje nad kolejną nowelizacją tego rozporządzenia. Rozważa usunięcie z aktu wykonawczego daty granicznej – terminu określającego czas przeprowadzenia modernizacji i uelastycznienie wymagań, jakie muszą być spełniane. Polskie przepisy dotyczące placówek medycznych w wielu przypadkach są bardziej wymagające niż normy europejskie. Teraz Ministerstwo będzie chciało skorzystać z rozwiązań stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej.

źródło: Gazeta Prawna, 18 lutego 2008 r.