Platforma ta ma umożliwić efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych , wyższych uczelni, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.

Z powodu niskich nakładów na działalność badawczo rozwojową Polska w badaniach obrazujących innowacyjność krajów Unii Europejskiej zajmuje niską pozycję. W związku z tym faktem w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-20120 szczególnie traktowane będą projekty typu B+R.

Głównym działaniem Klastra będzie wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki wyrażające się zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R. Podstawowym elementem będą instrumenty wsparcia skierowane do przedsiębiorstw w celu podjęcia przez nie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, ze względu na potrzebę stymulowania transferu wiedzy z sektora publicznego do gospodarki . Zastosowane zostaną rozwiązania promujące współpracę sektora nauki z przedsiębiorcami.

Spółka Dom Lekarski prowadzi przychodnie w Szczecinie przy ulicy Rydla oraz przy ulicy Bohaterów Warszawy (w Centrum Handlowym Turzyn), Centrum Zabiegowe przy ulicy Gombrowicza 23a, a także przychodnię stomatologiczną w Poznaniu. Zarządza też oddziałem w szpitalu MSWiA w Szczecinie. W szczecińskim szpitalu wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu okulistyki, ortopedii i chirurgii ręki oraz chirurgii plastycznej.

Grupa Kapitałowa Dom Lekarski obejmuje spółki Dom lekarski S.A. oraz Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. Szpital posiada 150 łóżek na czterech podstawowych oddziałach: chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, internistycznym, neonatologicznym. Prowadzi również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.