Zabieg został przeprowadzony w ramach kursów praktycznych I edycji Szkoły Elektrofizjologii Klinicznej powołanej przez Sekcję Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dzięki temu po raz pierwszy w Polsce lekarze kardiolodzy mogli wziąć udział w szkoleniu i praktycznych zabiegach elektrofizjologicznych pod okiem najlepszych specjalistów w zakresie ablacji i elektrofizjologii w kraju oraz samodzielnie wykonać ablację na modelu zwierzęcym na najnowocześniejszym systemie wykorzystującym technologię mapowania 3D. Dotychczas tego rodzaju szkolenia były dostępne jedynie w zagranicznych ośrodkach, takich jak Minneapolis czy Hamburg.

Szkolenie teoretyczne w I edycji Szkoły Elektrofizjologii Klinicznej składało się z wykładów z anatomii elektrofizjologicznej serca, zaawansowanej elektrokardiografii oraz taktyki zabiegowej. Prelekcje wygłosili między innymi: profesor dr hab. med. Andrzej Lubiński, Kierownik Kliniki Kardiologii Interwencyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, profesor dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kardiolog, elektrofizjolog, specjalista chorób wewnętrznych i profesor dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak, Konsultant Krajowy w dziedzinie Kardiologii, Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. 

W drugiej części Szkoły uczestnicy mieli możliwość udziału w zajęciach odbywających się w tzw. wet labie, gdzie obserwowali efekty aplikacji prądu RF na mięśniówkę serca w warunkach laboratoryjnych. Kolejnym elementem była obserwacja zabiegów wykonywanych przez doświadczonych elektrofizjologów i wspólna dyskusja na temat stosowanych technik zabiegowych przy różnych zabiegach ablacji arytmii. Cykl szkoleniowy zwieńczyły zabiegi wykonywane na modelu zwierzęcym z wykorzystaniem najnowocześniejszego systemu mapowania trójwymiarowego.

W zabiegu ablacji arytmii wzięło udział ośmiu kursantów. Szkolenie teoretyczno-praktyczne zwieńczyło pierwszą edycję Szkoły. Uczestnikom zostały przyznane certyfikaty ukończenia Szkoły Elektrofizjologii Klinicznej Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zarząd Sekcji Rytmu Serca zapowiedział kontynuację działalności edukacyjnej i otwarcie kolejnych edycji Szkoły.

Ablacja polega na wprowadzeniu do serca poprzez wkłucie w żyłę udową specjalnych elektrod. Elektrody są połączone z komputerem. Dzięki niemu lekarz może prawidłowo ocenić czynność elektryczną serca i precyzyjnie zlokalizować miejsce wywołujące arytmię. Po zlokalizowaniu podłoża arytmii, nieprawidłowo funkcjonującą tkankę mięśnia sercowego rozgrzewa się prądem zmiennym o częstotliwości radiowej (tzw. ablacja RF (radiofrequency). Prąd rozgrzewa tkankę do 48-55 stopni i niszczy ją. Pożądanym efektem tego zabiegu jest niewielka blizna, która traci swoje właściwości elektryczne (przewodzące) i przestaje być źródłem zaburzeń rytmu serca.

Szkoleniowe zabiegi ablacji w Zabrzu wykonano z wykorzystaniem elektroanatomicznego systemu Ensite Precision – narzędzia nowej generacji, pozwalającego na wykonywanie skomplikowanych zabiegów ablacji zaburzeń rytmu serca w znacznie krótszym czasie i zwiększającym ich bezpieczeństwo. 


Źródło: Primum PR