Lista leków nie obejmie produktów, których nie ma obecnie na liście refundacyjnej, mimo że są często zażywane przez osoby starsze, na takich jak ibuprofen, paracetamol czy aspiryna. Nie będzie tam także leków, które obecnie są na ryczałt, czyli tych, które kosztują za 3,2 zł. Jest wśród nich na przykład większość insulin, leków na nadciśnienie (zawierających ramipril, np. polpril, vivace) czy lewodopów dla chorych na parkinsona (np. madopar).

Eksperci alarmują, że może to spowodować niekorzystne zmiany w sposobie leczenia niektórych chorób starszych osób..

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomenduje Ministerstwu Zdrowia, by lista darmowych leków zawierała tylko najtańsze zamienniki, ale nie leki oryginalne.


Cały artykuł www.wyborcza.pl