Wydarzenie zgromadzi ekspertów medycznych, przedstawicieli organizacji państwowych oraz innych interesariuszy uczestniczących w działaniach na rzecz promocji profilaktyki grypy w Polsce. Spotkanie jest jednym z głównych wydarzeń Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, którego zadaniem jest budowanie świadomości Polaków w zakresie zagrożeń wynikających z grypy i jej powikłań. 
Jak podkreślają organizatorzy, celem debaty jest wypracowywanie rozwiązań minimalizujących medyczne, społeczne i ekonomiczne skutki zachorowań na grypę, przedstawienie rekomendacji dotyczących profilaktyki grypy i szczepień ochronnych na nadchodzący sezon, a także oficjalne zainaugurowanie sezonu szczepień przeciw grypie w Polsce.
W trakcie spotkania zostaną przyznane również nagrody dla Samorządowych Liderów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Pragniemy wyróżnić tych liderów władz lokalnych, którzy prowadzą działania na rzecz profilaktyki grypy wśród obywateli. Poznamy również wyniki Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Grypie, w którym zbadaliśmy poziom wiedzy na temat grypy wśród lekarzy, pracodawców i samorządowców.
Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji, które w uznaniu zagrożeń związanych z grypą i jej powikłaniami, udzieliły wsparcia działaniom Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, w tym: Główny Inspektorat Sanitarny, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, wiele towarzystw naukowych, jak również związki pracodawców i organizacje zrzeszające samorządy.

---
Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Celem Programu jest poprawa wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz informowanie Polaków o zagrożeniach związanych z grypą i jej powikłaniami. Organizatorem Społecznej Kampanii Informacyjnej powstałej w ramach Programu jest Instytut Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz do pracodawców. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego, wielu organizacji zrzeszających lekarzy, pracodawców, związki samorządów i towarzystwa medyczne. W działania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zaangażowali się również eksperci medyczni, liderzy opinii, ludzie nauki, kultury oraz biznesu. Więcej informacji na stronach
www.opzg.plwww.grypoodporni.pl.