Wzrost wartość sprzedaży aptecznej do pacjenta) w kluczowych segmentach rynku, odpowiednio:

- Rx – 22,4%, OTC – 9,5%,
- suplementy – 15,8%,
- kosmetyki – 17,7%.

Wzrosty odnotowano także w porównaniu do pierwszych 11 dni czerwca 2013. Wyniosły one odpowiednio:
- Rx – 15,3%,
- OTC – 9,9%,
- suplementy – 9,1%,
- kosmetyki – 32,1%.