Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w październiku 2016 zwiększyła się względem analogicznego okresu roku 2015 dla produktów w sprzedaży odręcznej o 7,38 procenta, a dla segmentu leków pełnopłatnych o 0,96 procenta.

Natomiast segment leków refundowanych zanotował spadek o 3,10 procenta. Znacznie niższą sprzedaż zanotowały również produkty w ramach importu (tj. wnioski indywidualne), których sprzedaż była niższa wobec października 2015 roku  o 17,77 procenta. 

W porównaniu do września 2016 roku średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki wzrosła o 5,29 procenta. Sprzedaż leków na receptę zwiększyła się o 1,05 procenta dla leków refundowanych oraz o 2,30 procenta dla leków pełnopłatnych. Produkty w sprzedaży odręcznej wzrosły w tym okresie czasu o 10,61 procenta. a produkty sprzedawane w ramach importu równoległego odnotowały wzrost wartości sprzedaży o 14,33 procenta.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w październiku 2016 roku wyniosła 17,71 zł. Średnia cena spadła o 1,32 procenta wobec poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2015 roku wzrosła o 3,75 procenta. W porównaniu do października roku 2015 ceny zwiększyły się we wszystkich segmentach sprzedaży. 

Największy wzrost wystąpił na produktach w sprzedaży odręcznej - ceny wzrosły o 6,98 procenta. Leki na receptę również osiągnęły większą cenę: leki pełnopłatne wzrosły o 4,38 procenta, a leki refundowane o 0,68 procenta. 

W porównaniu do września 2016 roku ceny były niższe dla produktów w sprzedaży odręcznej (o 0,49 procenta), co spowodowało, że ceny dla całego rynku spadły, mimo iż segment leków na receptę zanotował wzrost średniej ceny: o 0,36 procent w przypadku leków pełnopłatnych i o 1,96 procent dla leków refundowanych.

Średnia marża apteczna w październiku 2016 roku wyniosła 25,17 procenta i była niższa od marży w analogicznym okresie roku 2015 o 0,52 pp., a w porównaniu do września 2016 roku marża obniżyła się o 0,32 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w październiku 2016 roku była o 143,28 mln zł wyższa niż we wrześniu 2016. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 115,81 mln zł. Pozostałe segmenty zwiększyły swoją wartość w znacznie mniejszym stopniu. Segment leków refundowanych wzrósł o 10,97 mln zł, a segment leków pełnopłatnych zwiększył się o 13,96 mln zł. 

Wartość leków sprzedawanych w ramach importu (wnioski indywidualne) wzrosła wobec września 2016 o 2,54 mln zł. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015. sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 116,86 mln zł. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 108,67 mln zł, a leków pełnopłatnych zwiększyła się o 19,68 mln zł. Leki refundowane zmniejszyły swoją wartość o 7,70 mln zł, a sprzedaż leków w ramach importu spadła o 3,79 mln zł.

Wartość rynku aptecznego od początku roku wzrosła o ponad 1 498 mln zł, czyli o 6,08 procenta względem analogicznego okresu 2015 roku. Średniomiesięczny wzrost rynku wyniósł blisko150 mln zł.

Prognoza dotycząca wartości rynku aptecznego na rok 2016 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku na koniec roku wyniesie ponad 31,5 mld zł i będzie wyższa o 5,4 procenta względem wyniku, jaki osiągnął rynek apteczny w 2015 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2016 roku wyniesie powyżej 8,0 mld zł, czyli o 2,1 procenta więcej niż wartość refundacji za rok 2015.

 

Źródło: www.nia.org.pl