- Ten fakt oznacza wyzwanie – dla nas jako środowiska kardiologów klinicystów, ale także dla decydentów – by umożliwiać pacjentom dostęp do potrzebnych nowoczesnych terapii zaburzeń rytmu serca – powiedział profesor J. Kaźmierczak.

– W 2016 roku wprowadziliśmy współczynnik korygujący dla świadczeń kardiologicznych dla szpitali klinicznych i instytutów. Zostały wprowadzone zmiany dotyczące wycen w zakresie implantacji kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) i stymulatorów resynchronizujących (CRT). Dodatkowo, wspólnie z konsultantem krajowym i Sekcją Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wprowadziliśmy także zmiany w grupach ablacyjnych – mówił Maciej Miłkowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Finansowych. - Grupa pacjentów z zaburzeniami rytmu serca wymagających zabiegu ablacji z roku na rok systematycznie rośnie, więc dostosowywanie zmian w wycenach do bieżących potrzeb w tym zakresie jest niezwykle istotne. Trzeba podkreślić, że bardzo pomaga w tym dobra współpraca z ekspertami SRS PTK  - stwierdził M. Miłkowski.

W wystąpieniu pt. „AOTMiT we wdrażaniu nowoczesnych procedur z zakresu elektrofizjologii i elektroterapii” dr Marta Słomka, przedstawicielka Agencji Oceny Technologii Medycznych  i Taryfikacji, omówiła rolę Agencji w tworzeniu rekomendacji dotyczących zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu i sposobu jego finansowania.

– W AOTMiT zajmujemy się dodawaniem poszczególnych procedur do koszyka świadczeń gwarantowanych, ale także usuwaniem z niego poszczególnych procedur – tak, by koszyk świadczeń gwarantowanych był jak najbardziej efektywny i nowoczesny. Aby móc możliwie najlepiej dostosowywać procedury z zakresu elektroterapii uwzględnione w koszyku świadczeń gwarantowanych do realnych potrzeb pacjentów, potrzebne są rzetelne dane. Niestety, te pozyskiwane z wielu polskich szpitali wciąż jeszcze nie są idealne. Gorąco zachęcam więc ośrodki do bieżącej współpracy z AOTMiT w tym zakresie. Rzetelna informacja od klinicystów i dobra współpraca z ekspertami jest niezbędna, by tworzyć optymalne rozwiązania dla pacjentów. Dzięki współpracy  z Sekcją Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego mamy nadzieję, że od stycznia 2018 roku zaczną obowiązywać nowe taryfy w zakresie elektroterapii – mówiła Marta Słomka.

Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Polstim 2017 odbyła się od 25 do 27 maja 2017 roku w Rzeszowie. Jej uczestnicy dyskutowali na temat nowoczesnego leczenia zaburzeń rytmu serca – od patofizjologii po złożone hybrydowe procedury zabiegowe i nowe technologie  w elektroterapii i elektrofizjologii. Program dopełnił przegląd najnowszych międzynarodowych wytycznych w zakresie diagnostyki i leczenia powikłań po zabiegach elektroterapii oraz prezentacja oryginalnych prac naukowych Młodych Badaczy. Konferencji towarzyszyły specjalne warsztaty dla lekarzy oraz kursy dla pielęgniarek i techników medycznych.

Konferencji jak co roku towarzyszyły prezentacje oryginalnych prac młodych badaczy. W tegorocznej edycji wiele prac było poświęconych migotaniu przedsionków – arytmii bardzo powszechnej i jednej z głównych przyczyn udaru mózgu. Zaprezentowane podczas konferencji prace dotyczyły także anatomii, elektrokardiografii, czynników ryzyka nagłego zatrzymania krążenia, procedur z zakresu elektroterapii i elektrofizjologii oraz ich powikłań.

Źródło: Primum PR