Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje program, w ramach którego raz na 3 lata finansuje badania cytologiczne, przeznaczone dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat. Jest to grupa wiekowa, w której notuje się najwyższe ryzyko umieralności i zachorowalności z powodu raka szyjki macicy.

Badania cytologiczne w ramach programu i AOS

Badania cytologiczne wykonywane są zarówno w ramach programu, jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W 2015 roku spośród 42,11 procenta kobiet, które zgłosiły się na badania 20,03 procenta dotyczyło program profilaktyki raka szyjki macicy, natomiast 22,08 procenta – ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Z szacunkowych danych dotyczących roku 2016 wynika, że w 2016 roku liczba zgłoszeń na badania cytologiczne w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy wyniosła 20,50 procenta, jednak pełne dane będą dostępne na przełomie lutego i marca 2017 roku.

Kobiety wykonują także badania prywatnie, ale Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje danymi dotyczącymi tych badań.

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych

W ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, działania dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy zostały podzielone na trzy priorytety. Dotyczą one między innymi promocji zdrowia i profilaktyki nowotworów – działań, które mają zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat chorób nowotworowych i zachęcić Polki do przesiewowych badań cytologicznych. 

W ramach profilaktyki wtórnej, diagnostyki oraz wykrywania nowotworów działania, które zapewniają wysoką jakość diagnostyki nowotworów, to kontrole świadczeniodawców, którzy wykonujących badania przesiewowe, a edukacja onkologiczna to między innymi szkolenia dla lekarzy, położnych i diagnostów laboratoryjnych, którzy realizują program.

Nowotwory szyjki macicy są poważnym problemem onkologicznym w krajach rozwijających się, gdzie diagnozuje się 85 procent przypadków spośród 500 tysięcy wszystkich zachorowań na świecie. Rak szyjki macicy powoduje około 13 procent zachorowań na nowotwory u kobiet. Najwyższe ryzyko zachorowania obserwuje się w Afryce i Ameryce Południowej.

Rak szyjki macicy zajmuje szóste miejsce wśród zarejestrowanych nowotworów u kobiet w Polsce. Nowotwory złośliwe szyjki macicy stanowią 3,5 procenta zachorowań.

Źródło: www.mz.gov.pl
 

 [-OFERTA_HTML-]