Pani prof. Maria Głowacka jest autorką i współautorką wielu prac naukowych między innymi z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej i transformacji kadrowej w usługach medycznych. O książce "Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej", redakcja rozmawia z Panią profesor.

Redakcja: Jaka jest specyfika zarządzania kadrami w służbie zdrowia?
Maria Danuta Głowacka: Zarządzanie kadrami w ochronie jest znacznie trudniejsze niż zwykłej firmie - z jednej strony należy uwzględniać rachunek ekonomiczny - jak w każdym przedsiębiorstwie, a z drugiej strony zadbać o personel, aby jakość opieki nad pacjentami była jak najlepsza. Warunki ekonomiczne, niskie nakłady na służbę zdrowia są jakie są - o tym nie należy nikogo przekonywać, ale dla menedżera zasadniczą sprawą jest umieć odnaleźć się w tych warunkach aby to nie stanowiło blokady zakłócającej współpracę z personelem medycznym.

Redakcja: Czy Pani zdaniem , metody motywowania pracowników w placówkach opieki zdrowotnej różnią się od metod stosowanych w innych zakładach pracy?
Maria Danuta Głowacka: Obowiązkiem każdego pracownika ochrony zdrowia jest edukacja przez całe życie, większość pracowników ma tego świadomość i umożliwienie warunków ciągłego doskonalenia się stanowi, jeden z bardziej istotnych czynników motywacyjnych.

Redakcja: Jak ważne jest motywowanie do pracy pracowników służby zdrowia i jak radzą z tym sobie profesjonalni managerowie opieki zdrowotnej?
Maria Danuta Głowacka: "Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej" stanowi pełną i odpowiedź na potrzeby menedżerów w ochronie zdrowia.

Redakcja : Czy wdrażanie nowoczesnych strategii zarządzania kadrami przekłada się na poziom zadowolenia pacjentów?
Maria Danuta Głowacka: Oczywiście, że tak! Pacjenci również dostrzegają jakość relacji na oddziale, potrafią wyczuć klimat tam panujący i doceniają to w rankingach.

Redakcja: Na czym polega wyjątkowość książki "Profesjonalne zarządzanie kadrami w służbie zdrowia" (oprócz tego, że jest jedyną tego typu pozycja na rynku)?
Maria Danuta Głowacka: O wyjątkowości tej pozycji świadczy przede wszystkim aktualność poruszanych w niej problemów jak i aktualność przedstawianych rozwiązań prawnych. W "Profesjonalnym zarządzaniu kadrami", przedstawiamy ponadto szereg praktycznych rozwiązań zastosowane już w szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia. Przede wszystkim mam tu na myśli kwestie merytoryczne.

Redakcja: Dziękujemy za rozmowę.