W tym roku do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, który odbył się 21 września 2013 r. przystąpiło 5801 osób, z czego 482 osoby uzyskały wynik negatywny. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 192 . Przypomnijmy, że 8 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia. 


Źródło: www.cem.edu.pl