Zatrzymany swoją działalność prowadził od kwietnia 2013 roku. Oszukał kilkaset osób z całego kraju na łączną kwotę ponad 26 tysięcy złotych. Usłyszał 155 zarzutów oszustwa.

Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportu.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego czyn, którego się dopuścił zatrzymany, zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 8.