Rząd zapowiada, że już we wrześniu skończą się problemy świadczeniodawców i pacjentów z potwierdzaniem prawa do świadczeń zdrowotnych w NFZ. Wtedy wszystkim lekarzom ma być udostępniony system pozwalający sprawdzić online, czy pacjent posiada ubezpieczenie.
Warunkiem, który musi być spełniony, aby pomysł rządu zadziałał, jest posiadanie przez NFZ wiarygodnej bazy danych o ubezpieczonych. Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU) nie spełnia tego wymogu. Ubezpieczonych w NFZ jest 37,2 mln osób, ale w bazie funduszu – ponad 42 mln, czyli więcej niż obywateli kraju. Przykładem dużej niewiarygodności danych NFZ jest to, że w CWU widnienie 850 posłów.
– Jest to możliwe, ponieważ nikt nie wyrejestrował z ubezpieczenia zdrowotnego posłów poprzedniej kadencji – mówi Andrzej Strug, dyrektor Departamentu Informatyki w NFZ. Przyznaje, że status ponad 3 mln osób uznanych za ubezpieczonych może budzić wątpliwości.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 7.02.2012.