Wydatki NFZ na zdrowie: wzrost o ponad 63 procent w ciągu siedmiu lat
\\

W ciągu ostatnich siedmiu lat wydatki NFZ na ochronę zdrowia wzrosły z 36 mld zł w roku 2006 do 63,6 mld zł w roku 2014. Od roku 2007 władzę sprawował rząd Donalda Tuska, który 9 września 2014 r. podał się do dymisji. Donald Tusk był najdłużej sprawującym swoją funkcję premierem po 1989 r.

Wydatki na onkologię (wartość zawartych umów we wszystkich rodzajach świadczeń) w ciągu ostatnich siedmiu lat wzrosły z 1,6 md zł w roku 2006 do 4,5 mld zł w roku 2014, czyli o 181 procent.

W okresie tym spadła także liczba zadłużonych szpitali. W roku 2006 takich placówek było 574, w roku 2014 – jest ich 311. Jest to spadek o 46 procent. Spadek ten jest między innymi efektem wprowadzenia ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 poz. 217 z późn. zm.).

Jedną z ważniejszych reform dotyczących ochrony zdrowia było także wprowadzenie od stycznia 2012 r. ustawy refundacyjnej, której celem było ograniczenie nadużyć finansowych przy refundacji leków. Kolejną ważną zmianą było uruchomienie od stycznia 2013 roku systemu eWUŚ, dzięki któremu przy rejestracji do lekarza wystarczy mieć ze sobą dowód tożsamości i PESEL, zamiast dokumentów poświadczających opłacenie składek (tzw. RMUA).

Od 1 stycznia 2015 r. zaczną obowiązywać pakiety: onkologiczny, zgodnie z którym pacjenci onkologiczni będą leczeni bez limitów i w krótkim terminie, oraz kolejkowy, w ramach którego zwiększy się liczba badań, które będzie mógł zlecić lekarz rodzinny, a pacjenci uzyskają łatwiejszy dostęp do specjalistów.

Jedną z ważniejszych reform ustępującego rządu była też reforma dotycząca wydłużenia wieku emerytalnego, który stopniowo będzie zrównywany i podwyższany, aż do 67. roku życia.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 10 września 2014 r.

\
Data publikacji: 10 września 2014 r.