Wycofanie jaj jest spowodowane obecnością pozostałości antybiotyku lazalocyd w ilości przekraczającej maksymalny dopuszczalny poziom. Skażone jaja są oznaczone na skorupkach kodem 3 - PL 30211306 i maja terminy przydatności do spożycia: od 15.06.2018 do 06.07.2018.

Jaja z zakwestionowanych partii ze wskazanymi terminami  przydatności do spożycia należy wycofać ze sprzedaży.

Jaja zostały sklasyfikowane i zapakowane w opakowania bezpośrednie po 6, 10, 20, 30 sztuk w zakładzie pakowania jaj o weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym 30215904, który jest naniesiony na opakowania bezpośrednie (wytłaczanki). 

W gospodarstwie tym znajdują się cztery kurniki. Jaja znajdujące się w magazynie zostały zabezpieczone. Jest ono pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu.

Tamtejsze służby weterynaryjne ustaliły, że odbiorcami tej partii jaj były wyłącznie firmy położone na terenie Polski - m.in. centra dystrybucji dla sklepów sieciowych tj. Piotr i Paweł, Biedronka, Carrefour.

 

Właściciel kurników w dniu 9.06.2018 r. powiadomił wszystkich odbiorców (drogą mailową) o konieczności zabezpieczenia kwestionowanej partii towaru i niewprowadzania jej do obrotu.

11 czerwca br. Powiatowy Lekarz Weterynarii powiadomił (pisemnie i mailowo) Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, na terenie których znajdują się podmioty będące odbiorcami zakwestionowanej partii jaj. Informacja o skażeniu została przekazana do systemu RASFF (unijny System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach) oraz do Głównej Inspekcji Sanitarnej.

Zaleca się, by konsumenci nie spożywali jaj wskazanych w komunikacie. Ci, którzy zakupili wskazane w komunikacie numery partii jaj powinni zwrócić je do sklepu, w którym dokonali zakupu.

Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk poinformował, że ustalono, iż przyczyną "była pomyłka właściciela gospodarstwa, polegająca na podaniu paszy przeznaczonej do odchowu kurcząt, kurom nioskom (stosowanie lazalocydu, jako dodatku paszowego, w paszach dla kur niosek jest zabronione, ale można go stosować u kurcząt hodowanych na nioski (maksymalny wiek 16 tyg.)"

A.P.M/PAP