Praktyczny komentarz do przepisów regulujących kontraktowanie świadczeń, czyli wszystko, co należy wiedzieć przed nowym okresem rozliczeniowym, będzie częścią szkolenia dotyczącego zawierania umów z NFZ. Szkolenie odbędzie się 14 marca 2016 roku.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jakie zmiany w zakresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej wprowadził tzw. pakiet kolejkowy oraz co zmienia nowe rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia konkursu ofert i rokowań wydane na podstawie art. 139 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i jak zmienia się rola ministra zdrowia w procesie kontraktowania w 2016 roku.

Omówione zostaną także nowe ogólne warunki umów oraz zmiany, których można się spodziewać w nowym okresie rozliczeniowym, poza tym zagadnienia dotyczące ustalenia warunków finansowych umowy wieloletniej w związku z zawarciem nowej umowy. Częścią szkolenia będzie także omówienie podstawowych dokumentów regulujących problematykę zawierania umów z NFZ, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji mających zastosowanie przy kontraktowaniu na 2016 rok i lata kolejne.

Zostaną również omówione szczegółowo poszczególne kroki związane z kontraktowaniem, czyli przygotowanie oferty, przebieg postępowania i możliwości odwoławcze, protest i jego skutki oraz postępowanie odwoławcze . Omówione zostanie także orzecznictwo NSA w zakresie spraw prowadzonych w związku z postępowaniem odwoławczym od decyzji prezesa NFZ.

Wykładowcą podczas szkolenia będzie Agnieszka Pietraszewska-Macheta.

Agnieszka Pietraszewska-Macheta - radca prawny, praktyk z doświadczeniem w zakresie spraw związanych z prawem medycznym oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Od 1998 r. uczestniczy w organizowaniu systemu ubezpieczeń zdrowotnych, najpierw jako współorganizator Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie, od 2000 r. Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, a następnie Narodowego Funduszu Zdrowia. Wykładowca jest również współautorem komentarza do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydanego w 2010 r. oraz 2015 r. Autorka książki "Nowe procedury kontraktowania i rozliczania z NFZ świadczeń medycznych Instruktaż z wzorcową dokumentacją" oraz "Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Przepisy, praktyka i orzecznictwo".

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie www.szkolenia.abc.com.pl.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.szkolenia.abc.com.pl, stan z dnia 18 lutego 2016 r.