Uregulowanie tej kwestii podyktowane jest koniecznością zapewnienia jak najlepszej współpracy między Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dysponentami ratownictwa medycznego.\\

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego i interfejsu komunikacyjnego oraz warunków współpracy systemu powiadamiania ratunkowego z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1159) określa między innymi niezbędne wymagania funkcjonalne, jakie musi spełniać system teleinformatyczny. Zalicza się do nich między innymi:

- zapewnienie obsługi zgłoszeń alarmowych, w tym innych niż głosowe;

- zapewnienie rejestracji zgłoszeń alarmowych, w tym nadawanie unikatowych identyfikatorów zgłoszeniom alarmowym;

- umożliwienie odpowiedniego zakwalifikowania zdarzenia lub zagrożenia oraz wyboru właściwego miejscowo i rzeczowo podmiotu ratowniczego lub podmiotów ratowniczych;

- umożliwienie przekazania informacji o zgłoszeniu alarmowym do właściwych miejscowo i rzeczowo podmiotu ratowniczego lub podmiotów ratowniczych w celu zadysponowania odpowiednich zasobów ratowniczych;

- zapewnienie gromadzenia informacji i danych uzyskanych w związku z obsługą zgłoszeń alarmowych;

- zapewnienie automatycznego generowania statystyk.

Interfejs komunikacyjny powinien pozwalać na między innymi:

- utrzymanie ciągłości funkcjonowania, a także bezpieczeństwa przesyłanych za jego pośrednictwem danych;

- dwukierunkową wymianę informacji o zgłoszeniach alarmowych pomiędzy systemami teleinformatycznymi;

- przekazywanie informacji o aktualnym stanie połączenia telefonicznego z osobą zgłaszającą;

- udostępnianie dokumentów elektronicznych zawierających treść oryginalnego zgłoszenia alarmowego;

- udostępnianie danych niezbędnych dla systemów teleinformatycznych podmiotów ratowniczych.

Ponadto nowe rozporządzenie określa dane i informacje dotyczące zgłoszenia alarmowego, do którego zalicza się unikatowy identyfikator zgłoszenia, datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia, informację o miejscu zdarzenia, rodzaju zagrożenia, w tym opis zdarzenia lub zagrożenia, a także informację o podmiocie ratowniczym lub podmiotach ratowniczych, do których skierowano zgłoszenie.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 16 września 2014 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl