Skarga dotyczyła odmowy udzielania informacji przez Opolską Okręgową Izbę Aptekarską w sprawie postępowań dyscyplinarnych z lat 2012-2013. Izba twierdziła, że informacja o ukaraniu farmaceuty może być udzielana tylko organom izb aptekarskich oraz osobom i instytucjom posiadającym interes prawny w uzyskaniu takiej informacji.

WSA przyznał rację skarżącemu obywatelowi. Uznał, że prawo obywateli do uzyskania informacji dotyczy nie tylko organów władzy publicznej, ale tez samorządów gospodarczych i zawodowych.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl