Pracownia PET-CT Affidea, działająca przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, wykonała od marca 2015 roku ponad 1600 badań przy użyciu nowego, ultranowoczesnego skanera PET-CT GE Discovery IQ. Aparat służy do precyzyjnej lokalizacji nawet niewielkich rozmiarów ognisk nowotworowych.

Badanie PET-CT jest obecnie najbardziej precyzyjną metodą pozwalającą na diagnostykę chorób nowotworowych. Skaner PET-CT to połączenie dwóch metod diagnostycznych: CT to klasyczna tomografia komputerowa dostarczająca informacji o strukturach anatomicznych, czyli o wyglądzie i spełnianiu norm przez poszczególne narządy. Natomiast PET to pozytonowa tomografia emisyjna obrazująca procesy życiowe na poziomie tkanek oraz potrafiąca wykryć nawet niewielkie zmiany nowotworowe w całym organizmie. Połączenie tych dwóch badań pozwala w krótkim czasie przeanalizować nie tylko wielkość zmian patologicznych, ale także ich metabolizm, co stanowi jego przewagę nad metodami klasycznej radiologii.

Badanie PET-CT jest zlecane w diagnostyce, ocenie stopnia zaawansowania choroby nowotworowej, planowaniu radioterapii oraz w ocenie odpowiedzi na leczenie lub nawrotu w większości chorób nowotworowych. W przypadku chłoniaków czy raka płuca jest to badanie wręcz obligatoryjne. Poza onkologią badanie PET-CT zalecane jest również w schorzeniach kardiologicznych, w celu oceny żywotności mięśnia sercowego przed planowanymi zabiegami rewaskularyzacji naczyń wieńcowych, czy w neurologii np. w lokalizacji ognisk padaczkorodnych przed planowanym leczeniem operacyjnym. Dlatego też badanie PET-CT w większości tych schorzeń jest refundowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

W marcu 2007 roku firma Affidea otworzyła pierwsze centrum PET-CT we Wrocławiu na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego. W listopadzie tego samego roku Affidea uruchomiła swój drugi ośrodek PET-CT w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie, w którym w lipcu 2013 roku starszy sprzęt zastąpiono nowoczesnym skanerem PET-CT. Trzeci ośrodek PET-CT został otworzony w 2008 roku w Poznaniu. Affidea prowadzi również ośrodek PET-CT w Olsztynie i Szczecinie.

W Polsce firma Affidea (dawniej Euromedic) zarządza siecią 29 centrów diagnostycznych. Większość z nich jest ściśle zintegrowana ze szpitalami, tworząc unikalną więź współpracy z zespołami klinicznymi sektora publicznego.

Affidea w Europie prowadzi 197 centrów medycznych na Węgrzech, w Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Grecji, we Włoszech, w Turcji, Czechach, Rosji, Portugalii, Bułgarii, Szwajcarii, Irlandii oraz na Litwie. W Polsce firma Affidea obecna jest od 2000 roku.

Magdalena Okoniewska

Źródło: www.zdrowie.abc.com.pl , stan z dnia 6 sierpnia 2015 r.