Według WMA konieczne jest dojście do porozumienia, „zanim głodujący lekarze doznają nieodwracalnej szkody na zdrowiu albo któryś z nich umrze, dążąc do poprawy warunków pracy swych koleżanek i kolegów oraz do polepszenia finansowych podstaw zapewniania opieki zdrowotnej społeczeństwu”.

Stowarzyszenie zaapelowało do Prezes Rady Ministrów, aby włączyła się do negocjacji w celu wypracowania możliwych do zaakceptowania rozwiązań chroniących życie lekarzy rezydentów, zwłaszcza tych, którzy uczestniczą w strajku głodowym, jak również prowadzących do poprawy finansowania świadczeń zdrowotnych dla całego społeczeństwa.

„My, lekarze reprezentowani przez Światowe Stowarzyszenie Lekarskie, jesteśmy solidarni z lekarzami w Polsce” – czytamy w stanowisku WMA.

Lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w Polsce (lekarze rezydenci) protestują przeciwko niedofinansowaniu świadczeń zdrowotnych, którego skutkiem jest ograniczony dostęp społeczeństwa do opieki zdrowotnej oraz niskie zarobki lekarzy rezydentów.

Obecnie ogólne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wynoszą 6,1 procenta PKB (średnia światowa to około 9,8 procenta). Zarobki lekarzy rezydentów są na poziomie pomiędzy 510 a 580 euro miesięcznie netto, wobec czego wielu z nich podejmuje dodatkowe zatrudnienie, aby móc się utrzymać – przypomina WMA.


Źródło: www.nil.org.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]